Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

W 2022 banki stawiają na nowe technologie, ale i tradycyjne produkty finansowe

O tym w jakie rozwiązania IT powinny w tym roku inwestować banki w Polsce mówi Tomasz Blicharz, Dyrektor Rozwoju i Promocji BooX w Asseco Poland na łamach Gazety Bankowej.

Miniony rok był okresem kontynuacji poważnych zmian w zakresie wdrażania technologii i zachowań konsumentów. Rośnie popularność modelu payment-as-a-service (PaaS) – usług dla biznesu, które stają się pierwszym wyborem zarówno pod kątem opłacalności, jak i szybkości wdrożenia. Również płatności zbliżeniowe i bezkartowe, obsługiwane z poziomu smartfonów i elektronicznych zegarków, cieszyły się dużym zainteresowaniem, co związane było z ograniczeniem kontaktu bezpośredniego. Pandemia okazała się katalizatorem zmiany i sprawiła, że transformacja cyfrowa stała się dla banków priorytetem. Nastąpiło przejście w kierunku szybkiego, opartego na wiedzy i doświadczeniu modelu współpracy banków i dostawców, przy jednoczesnej silnej orientacji na klienta. 

Dzisiaj obserwujemy wzrost inflacji i niespotykane w takiej skali globalne zainteresowanie zakupem nieruchomości. Banki centralne reagują na spodziewany kryzys podwyżką stóp procentowych. Natomiast, banki komercyjne i spółdzielcze muszą stosować ten mechanizm. Bardzo wysokie wyceny i szybko postępująca inflacja ścierają się szczególnie ostro na rynku nieruchomości, zwiększając ryzyko wystąpienia zdecydowanej zmiany trendu. Oba te czynniki także zwiększają ryzyko inwestycji banków w kredyty hipoteczne, a jednocześnie pozyskanie masy depozytowej do finansowania tych kredytów przestało być tak tanie, jak dotychczas. Za depozyt trzeba będzie zapłacić oprocentowanie wyższe od zera, do którego przyzwyczailiśmy się w ostatnim okresie deflacji. 

Co to oznacza dla krajowych instytucji finansowych? Banki będą musiały, zachowując skupienie na przychodach pozaodsetkowych (z opłat i prowizji na usługach własnych, ale również na zyskach płynących ze współpracy z partnerami biznesowymi) ponownie wrócić do maksymalizacji przychodów odsetkowych zachowując równowagę w zarządzaniu ekspozycją na ryzyko (w przypadku pękania bańki mieszkaniowej: ryzyko rynkowe). 

Można więc powiedzieć, że ciągle inwestując w nowe technologie, banki podtrzymają strategię wchodzenia na rynek nowoczesnych form obsługi klienta (zbliżającej się do metod stosowanych przez fintechy), ale również będą musiały zainwestować w tradycyjne produkty finansowe stanowiące podstawowe źródło przychodów banku. Jakiej natury będą to inwestycje, trudno dzisiaj przewidzieć ze względu na inercję inwestycyjną banków, ale również na wysoki stopień dotychczasowej optymalizacji mechanizmów i procesów biznesowych fundamentów sprzedaży oraz obsługi. Reasumując, od systemów sprzedaży i obsługi posprzedażowej wymagać się będzie więcej, intensyfikując relację z klientem oraz zwiększając wolumen inaczej (pandemia, inflacja, stopy procentowe, bańka zakupowa) wycenionych produktów. 

Wypowiedź ukazała się na łamach Gazety Bankowej, 01.2022.

Zobacz także