Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Telekomy wchodzą w energetykę

Czy obsługa informatyczna firm telekomunikacyjnych znacząco różni się od obsługi firm energetycznych?

Można powiedzieć, że istnieje bardzo duże podobieństwo sprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz mediów, takich jak energia i gaz. Największe podobieństwo można zaobserwować w bezpośredniej obsłudze klienta np. w procesie zawierania umowy, czy też dalszej obsługi posprzedażnej. Patrząc dalej np. na procesy bilingowe – rozliczanie produktów czy wykonywanie reklamacji, widzimy już znaczne różnice. W firmach energetycznych jest to dużo trudniejsze dlatego, że dane odczytowo-rozliczeniowe pochodzą od kilku Operatorów Dystrybucyjnych i nie są one dostarczane on-line, a z powodu braku standardów wymiany ze Sprzedawcami istnieje duży kłopot z ich poprawnością.

 

Czy w firmach telekomunikacyjnych systemy billingowe i systemy CRM są znacznie bardziej rozbudowane niż w firmach energetycznych?

Jeśli chodzi o biling każdy z tych systemów zarówno w telekomach jaki i energetyce posiadał swoje specyficzne funkcjonalności. Są one bardzo skomplikowane i różnią się od siebie ze względu na specyfikę i otoczenie biznesowe w jakim powstawały. Wydaje mi się, iż nie można znaleźć uzasadnienia biznesowego oraz możliwości technicznych, aby stare systemy dostosować do rozliczeń nowych mediów, do których nigdy nie były projektowane. Nasuwa się też pytanie, na kiedy mogły by one mieć zaimplementowane takie funkcjonalności. Czy perspektywa roku lub dwóch nie jest zbyt odległa? Nikt w latach 90 nie projektował systemów (przynajmniej ja nie znam takiego wdrożenia) systemu, który potrafiłby rozliczyć usługi telekomunikacyjne, mediów takich jak gaz czy energia, jak również ciepło czy wywóz śmieci. Jako Asseco Poland możemy się pochwalić tak nowoczesnym systemem jak AUMS, który potrafi takie rozliczenia wykonać na jednym saldzie odbiorców.
Natomiast w systemach CRM można zauważyć znaczące różnice. Telekomy od dłuższego czasu  konkurują na rynku o klienta, zajmują się szeroko zakrojoną działalnością marketingową, a przez to zmuszone są do skutecznego wykorzystywania systemów CRM. Posiadają one dużą wiedzę i umiejętność używania systemu popartą długoletnim doświadczeniem. Firmy energetyczne nigdy do takich działań nie były zmuszone w przeszłości. Patrząc na dzisiejszy uwolniony rynek energii elektrycznej, jedynym i głównym  czynnikiem wyboru oferty danego sprzedawcy była cena. Zmieniając sprzedawcę dalej jesteśmy przyłączeni do sieci w obecnej Spółce Dystrybucyjnej.  Patrząc na ilość zderegulowanych gospodarstw domowych to można powiedzieć, że rynek ten prawie nie istnieje lub rozwija się wolniej niż spodziewał się tego regulator.

 

Czy firmy telekomunikacyjne wchodząc na rynek energii będą musiały znacząco rozbudować swoje systemy informatyczne, zwłaszcza billingowe?

Znane mi firmy telekomunikacyjne nie zdecydowały się na rozbudowę swoich dotychczasowych systemów bilingowych o funkcjonalność rozliczenia innych mediów takich jak energia czy gaz. Zdecydowały się one na wdrożenie naszego nowego produktu AUMS-Biling i AUMS-Portal Sprzedawcy.  Systemy te najczęściej zostały zintegrowane z już eksploatowanymi systemami w spółce. Na przykład CRM, Hurtownia Danych czy Call Center.

 

Cezary Wierzchołek, Dyrektor Działu Rozwoju w Pionie Energetyki i Gazownictwa w Asseco Poland

Zobacz także