Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 – korzystasz z usług pełnomocnika? Musisz mieć kwalifikowany e-podpis!

Do końca lutego firmy objęte wsparciem w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 mogą składać wnioski o subwencje. Są to mikrofirmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa z 45 branż najbardziej poszkodowanych w wyniku drugiej fali pandemii Covid-19. Należysz do grona tych przedsiębiorców i planujesz skorzystać z usług doradcy, który złoży twój wniosek? Jeśli tak, to pamiętaj, że pełnomocnictwo, którego mu udzielisz, musisz podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wsparcie jest udzielane za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej 17 banków komercyjnych i większości spółdzielczych. Wniosek o subwencję składa osoba posiadająca umocowanie prawne do reprezentowania beneficjenta. W momencie jego składania jest zobowiązana do dołączenia w formie elektronicznej potwierdzenia tej reprezentacji. W przypadku, gdy wynika ona wprost z CEIDG lub KRS, powinna załączyć wygenerowany z tych rejestrów odpowiedni aktualny plik. Jeśli wniosek składa pełnomocnik, wówczas dołącza pełnomocnictwo, które musi być podpisane przez przedsiębiorcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Kto może ubiegać się o subwencje?

Beneficjentem programu mogą być firmy, które zatrudniają od 1 do 9 pracowników, a ich obroty lub suma bilansowa wynoszą mniej niż 2 mln euro (mikrofirmy) oraz firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników, których obroty wynoszą poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa jest poniżej 43 mln euro – małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP),

oraz spełniają następujące warunki:

– działają w 45 branżach objętych restrykcjami z Polskiej Klasyfikacji Działalności,

– odnotowały spadek obrotów o minimum 30 proc. od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. lub od 1 października do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznych okresów w 2019 roku.

Podpisywanie pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo może być podpisane wyłącznie za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych przez osoby upoważnione do reprezentacji beneficjenta, których dane są ujawnione w odpisie z KRS lub w wydruku z CEIDG dostarczonym przez beneficjenta lub pobranym przez bank i zaakceptowanym przez beneficjenta.

Podpisy muszą być złożone na pełnomocnictwie w postaci kwalifikowanych podpisów elektronicznych (zgodnych z eIDAS) w formacie PAdES – inne formaty nie będą akceptowane, również dokumenty w postaci skanów, wydruków, kopii z innych programów nie będą uznawane za prawidłowe.

Tarcza finansowa w liczbach

W pierwszej edycji tarczy finansowej ze wsparcia skorzystało 347 tys. przedsiębiorstw, którym wypłacono 60,8 mld zł. W ramach tarczy PFR 2.0 w ciągu 2 tygodni od jej uruchomienia po pomoc zwróciło się prawie 16 tys. firm, które otrzymały 2,6 mld zł subwencji. Składnie wniosków trwa do 28 lutego 2021 r.

Paweł Wojtaszyk, Specjalista ds. analiz rynku, Asseco Data Systems

Zobacz także