Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Nowy eKRS – teraz wszystkie wnioski składamy wyłącznie elektronicznie

1 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w związku z czym wszystkie wnioski do rejestru przedsiębiorców należy składać w formie elektronicznej. Przewiduje ona pełną cyfryzację postępowania rejestrowego i prowadzenia akt rejestrowych spółek wpisanych do KRS. Składane wnioski wymagają podpisu elektronicznego.

Dopuszczalna jest wyłącznie ścieżka elektroniczna. Wniosek złożony w innej postaci (np. na papierowym formularzu) zostanie zwrócony. Katalog e-usług związanych z rejestrem obejmuje obecnie m.in.:

– składanie elektronicznych wniosków o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS;

– składanie pism procesowych do sądu rejestrowego;

– zgłaszanie dokumentów finansowych do RDF;

– przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych;

– udostępnianie informacji o podmiocie wpisanych do KRS.

Z nowego e-KRS można korzystać za pośrednictwem portalu rejestrów sądowych (prs.ms.gov.pl) oraz repozytorium akt rejestrowych (rar.ms.gov.pl).

Nowy eKRS jest ułatwieniem dla przedsiębiorców, którzy wszystkie sprawy związane z rejestrem mogą załatwić szybko i wygodnie przez Internet. Dzięki eKRS wiele czynności odbywa się automatycznie, co skraca czas ich obsługi. Zmniejsza się również zapotrzebowanie na przestrzeń w archiwach. Ścieżka elektroniczna jest także dużo bardziej przyjazna dla środowiska niż jej tradycyjny – papierowy odpowiednik.

Przedsiębiorcy już od kilku lat mogą pobrać odpis za pośrednictwem eKRS. Tylko w 2020 r. przy pomocy wyszukiwarki KRS pobrano ponad 28,7 mln takich informacji. Wprowadzone w 2018 r. elektroniczne sprawozdania finansowe były pierwszym etapem cyfryzacji KRS. Dzięki tej zmianie przedsiębiorcy mogą bezpłatnie, drogą elektroniczną składać dokumenty finansowe do KRS. W systemie znajduje się już ponad 4,1 mln dokumentów, co oznacza, że taka ich liczba nie musi być dostarczona do sądu w formie papierowej. Do tej pory jednak nie więcej niż 10 proc. spraw wpływało do KRS w postaci elektronicznej. Od lipca będzie to 100 proc.

Więcej o cyfryzacji firmy na www.certum.pl

Paweł Wojtaszyk, Specjalista ds. analiz rynku, Asseco Data Systems

Zobacz także