Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

System dla banku

Analizując oczekiwania klientów Asseco Poland widzimy zainteresowanie rozwiązaniami podnoszącymi wydajność i efektywność realizowanych procesów. Innowacyjne metody obsługi klienta przez pracowników banku, wszechstronny dostęp do produktów i usług banku w każdym kanale dystrybucji, niezależność od miejsca i czasu, w których obsługa klienta się odbywa – wszystko to są obszary konkurowania o klienta, z którymi banki muszą zmierzyć się dzisiaj. Wymaga to rozwiązań gotowych sprostać tym oczekiwaniom. Oferowany przez Asseco system def3000/UFE udostępnia uniwersalny, jednorodny interfejs użytkownika, integrujący w jednym miejscu wszystkie niezbędne funkcjonalności rozmaitych systemów informatycznych, z których pracownik banku musi korzystać w swojej codziennej pracy. Funkcjonalności tych systemów są przy tym udostępniane w sposób odwzorowujący rzeczywiste przebiegi procesów biznesowych. System def3000/UFE pozwala na utworzenie środowiska pracy, które nie tylko przystosowuje się do indywidualnych preferencji każdego pracownika dbając przez to o jego komfort, ale także pozwala użytkownikowi na równoległą realizację kilku czynności jednocześnie, dostrzegając przez to potrzebę maksymalizacji efektywności pracy.

Konrad Woźniacki, Dyrektor Działu Zarządzania i Marketingu Produktów, Departament Planowania i Rozwoju Produktów, Pion Banków Komercyjnych, Asseco Poland

Zobacz także