Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Strategia Cyberbezpieczeństwa Polski 2017-2022

Centralny, sektorowy oraz poziom obywatela – to trzy poziomy cyberbezpieczeństwa państwa, zdefiniowane przez Asseco. Wymagają one zabezpieczenia milionów danych, w czym administracja potrzebuje wsparcia sektora prywatnego. Efektem konsultacji pomiędzy nimi jest opracowana właśnie Strategia Cyberbezpieczeństwa Polski.

 

Stworzenie Strategii Cyberbezpieczeństwa to dopiero pierwszy krok w długofalowym budowaniu bezpiecznej Polski w dobie cyberzagrożeń.  Warto zauważyć, że została ona opracowana przy udziale szerokiego grona podmiotów, zaangażowanych w realizację zadań z obszaru bezpieczeństwa cybernetycznego oraz była konsultowana z sektorem prywatnym. Jednak jej skuteczna realizacja bez wątpienia wymaga szerokiego podejścia oraz realnej współpracy sektora publicznego i prywatnego. Zdefiniowaliśmy w Asseco trzy poziomy ceberbezpieczeństwa państwa: centralny, sektorowy oraz poziom obywatela. Wszystkie one wymagają zabezpieczenia milionów danych, a jednocześnie żadnego z nich nie można pominąć. Państwo nie jest sobie w stanie poradzić samo z tak dużym wyzwaniem, dlatego na całym świecie powstają różne modele współpracy pomiędzy administracją, a rodzimym sektorem prywatnym. Np. na początku tego roku, w Wielkiej Brytanii powołano Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, które bazować będzie na współdziałaniu państwa z firmami IT, by zagwarantować pozyskanie najlepszych specjalistów i umożliwić skuteczną wymianę doświadczeń oraz wiedzy. Przez ostatnie 25 lat polskie firmy IT zdobyły kompetencje do tego, by budować, ale też chronić cyfrową rzeczywistość. Państwowe dane oraz dane milionów Polaków muszą być bezpieczne i nikt nie zadba o to lepiej niż my sami. Musimy wreszcie dostrzec, że informatyka ma narodowość – siła polskiego sektora IT to siła i bezpieczeństwo polskiego państwa.

 

Zdzisław Wiater, Zastępca Dyrektora Pionu Administracji Publicznej, Asseco Poland

Zobacz także