Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Rozwiązania w chmurze czy rozwiązania chmurowe?

Szacuje się, że w 2027 r. rynek usług chmurowych będzie wart blisko 940 miliardów dolarów. To oznacza, że powinny z nich korzystać wszystkie branże, w tym rynek kapitałowy. Chmura to liczne benefity, a samo funkcjonowanie w tym modelu jest relatywnie prostą operacją, która może być zrealizowana w różnych stosach technologicznych.

Dzisiaj stoimy przed kolejnym wyzwaniem, które jest związane z jednej strony z rosnącymi potrzebami instytucji finansowych, a z drugiej z obecną sytuacją na rynku pracy. W 2021 r. poszukiwano ponad 230 tys. pracowników IT, z czego w czwartym kwartale ten popyt był ponad dwukrotnie wyższy niż w pierwszym. Firmy stoją przed wyzwaniem utrzymania swoich środowisk teleinformatycznych, administracji, jak również dalszego rozwoju. To z kolei oznacza, że zapotrzebowanie na wykorzystanie potencjału chmury rośnie – podsumował Artur Trunowicz, Dyrektor Pionu Rynku Kapitałowego.

Nie oznacza to jednak, że firmy chcąc skorzystać z potencjału chmury, muszą przenieść do niej swoje środowiska IT. Na rynku dostępne jest rozwiązanie chmurowe Promak Next, które poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwala na płynną reakcję na potrzeby biznesu, które potrafią dynamicznie się zmieniać. Przykładem jest 2020 r, kiedy średnia liczba transakcji i zleceń przetwarzanych przez biura maklerskie w czasie sesji giełdowych wzrosła dwukrotnie.

Potencjał tego rynku, jego perspektywy i zawirowania sprawiają, że instytucje finansowe potrzebują rozwiązań, które w prosty sposób będą mogły skalować się na piki biznesowe, na które dodatkowy wpływ mają inwestorzy pasywni. Nie są oni bowiem aktywni w sposób ciągły i równomierny tylko działają w wybranych momentach, kiedy chcą wykorzystać bieżącą sytuację na rynku – powiedział Artur Trunowicz.

To oznacza, że biura maklerskie powinny posiadać infrastrukturę, która jest w stanie automatycznie przeskalować się do biznesu nawet o rząd wielkości. Jedynie rozwiązania, które są chmurowe i pozwalają na orkiestrację, na konteneryzację pewnych modułów, odpowiadających za krytyczne procesy związane z przetwarzaniem decyzji inwestycyjnych, umożliwiają szybką reakcję na zwiększone zapotrzebowanie biznesowe.

Projektując Promak Next przyjęliśmy podejście cloud agnostic. To znaczy, że nie chcemy wiązać naszych partnerów z jedną wybraną chmur obliczeniową, tylko dać im pełną dowolność wyboru – powiedział ekspert Asseco. Nasz produkt wykorzystuje możliwości konteneryzacji i orkiestracji oraz jest automatycznie skalowalny. Takie rozwiązanie pozwala, korzystającej z niego instytucji, być w pełni „chmurową” – podsumował.

Więcej informacji na: https://promak-next.asseco.com/

Zobacz także