Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco największą polską firmą IT w rankingu „Wprost”

Asseco utrzymało 12. miejsce w zestawieniu „200 Największych Polskich Firm 2022” przygotowanym przez redakcję tygodnika „Wprost”. Tym samym spółka pozostała liderem firm IT w tym rankingu. Firma na fali rosnącej roli cyfryzacji osiągnęła rekordowe wyniki za 2021 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 14,5 mld zł. Z kolei zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 468 mln zł. Asseco zanotowało istotne wzrosty wyników we wszystkich segmentach i sektorach działalności.

2021 rok był kolejnym bardzo dobrym rokiem dla Asseco. W obliczu pandemii koronawirusa, zespół Asseco wykazał się ogromnym zaangażowaniem, elastycznością, umiejętnością reagowania na potrzeby klientów oraz dostosowaniem się do błyskawicznie zmieniających się wymagań rynku. Konsekwentnie realizowaliśmy strategię geograficznej, sektorowej i produktowej dywersyfikacji biznesu. Koncentrowaliśmy się na sprzedaży własnego oprogramowania, świadczeniu usług z nim związanych, a także na zwiększaniu skali naszego biznesu poprzez akwizycje – powiedział Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland. Dzięki temu osiągnęliśmy rekordowe wyniki finansowe zarówno na poziomie przychodów, jak i zysków przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności – dodał.

Asseco jest liderem cyfryzacji w Polsce* i największą firmą IT w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od ponad 30 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla firm z kluczowych sektorów gospodarki. Firma jest obecna w 60 krajach na całym świecie i zatrudnia ok. 30 tys. osób. Rozwija się organicznie, jak i poprzez akwizycje, których od 2004 roku dokonała ponad 115. Spółki Asseco notowane się na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, NASDAQ i Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie.

*wg raportu Computerworld TOP200 za 2020 r.

Zobacz także