Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

PSD2 – jak banki mogą przygotować się do nowych regulacji?

Już od września 2019 r. zgodnie z dyrektywą PSD2 wchodzi w życie rozporządzenie określające szczegółowe wymogi dotyczące m.in. udostępniania interfejsu (API) oraz zasad silnego uwierzytelnienia klientów. O tym, w jaki sposób instytucje finansowe powinny przygotować się do tych zmian mówił Tomasz Leś, Starszy Menedżer Produktu, Asseco Poland podczas konferencji Pulsu Biznesu w dniu 14 maja 2019 w Warszawie.

W ramach konferencji ekspert Asseco wygłosił prezentację pt. „Wdrożenie interfejsu zgodnego z Polish API – okiem dostawcy”.

Już od marca 2019 r. podmioty prowadzące rachunki online są zobowiązane, aby udostępniać stronie trzeciej, a więc tzw. TPP – third party providers dokumentację interfejsu i środowisko testowe. Z dostępnych informacji wynika, że na razie tylko nieliczni dostawcy są zainteresowani takim dostępem. Choć w Europie powstało kilkanaście inicjatyw rynkowych, mających na celu opracowanie standardów technicznych dla interfejsu PSD2, czyli m.in. Polish API, to w praktyce wdrożenie nowych przepisów nadal wywołuje wiele pytań. Asseco posiada w swojej ofercie rozwiązanie – Asseco Open Banking API (Asseco OBA), które umożliwia sprawne zarządzanie dostępem do funkcji API wystawionych przez banki i udostępnienie ich możliwości systemom znajdującym się w innych organizacjach – powiedział Tomasz Leś.

Konferencja „PSD2 2019” była dobrą okazją do wymiany doświadczeń i konsultacji z uznanymi ekspertami z branży finansowej ale i informatycznej. Brali w niej udział przedstawiciele m.in. banków, wydawców kart, firmy zajmujące się obsługą płatności mobilnych, dostawców usług płatniczych oraz informatycznych.

Zobacz także