Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Na czym powinna polegać cyfryzacja w medycynie?

Dla większości pracowników cyfryzacja jest już nieodłączną częścią rozwoju sektora ochrony zdrowia. W związku z tym oczekują oni, że systemy, z których korzystają będą coraz lepiej wychodzić naprzeciw ich potrzebom. Jednym z oczekiwań są zaawansowane wersje mobilne, dzięki którym będą mogli np. zlecać badania czy leki lub porozumiewać się z innymi pracownikami placówki.

Jako podstawę cyfryzacji przedstawiciele sektora ochrony zdrowia wskazują digitalizację dokumentacji medycznej. Istotne jest, aby była ona dostępna w ramach platform medycznych, dzięki czemu personel może mieć dostęp do historii leczenia pacjenta realizowanego również w innych jednostkach. Ponadto funkcjonalnością, która umożliwiłaby skrócenie czasu, który lekarze poświęcają na tworzenie takiej dokumentacji, są mobilne systemy identyfikacji głosy, które rejestrują ich wypowiedzi i bezpośrednio przetwarzają do dokumentacji. Dużą rolę zarówno w tym, jak i innych obszarach będzie też stanowiła sztuczna inteligencja.

Nieodzownym elementem medycyny będzie sztuczna inteligencja – powiedziała dr hab. n. med. Magda Wiśniewska, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2, PUM w Szczecinie. W związku z tym musimy nauczyć się z nią współpracować, pamiętając o tym, że medycyna to przede wszystkim ludzie, a rolą technologii jest ich wsparcie, tak aby mogli jak najlepiej zająć się pacjentem – dodała.

Jakie narzędzia mogę wspierać pracę lekarzy? Sprawdź na: https://pulpitymedyczne.pl

Zobacz także