Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Powstaje Asseco Data Systems – jedna z największych polskich firm informatycznych

Zarząd Asseco Poland S.A. zdecydował o budowie spółki Asseco Data Systems S.A. (ADS). Powstanie ona na bazie kompetencji sześciu polskich firm z Grupy Asseco – ADH-Soft Sp. z o.o., CK Zeto Łódź S.A., Combidata Poland Sp. z o.o., Z.U.I Otago Sp. z o.o., PI Zeto Bydgoszcz S.A. oraz Unizeto Technologies S.A. Asseco Data Systems S.A. będzie dostarczało produkty i usługi, bazujące na oprogramowaniu własnym oraz firm trzecich, a także rozwiązania infrastruktury teleinformatycznej. Działalność spółki skoncentrowana zostanie na obsłudze przedsiębiorstw oraz instytucji administracji samorządowej na rynku lokalnym.

 

Asseco Data Systems S.A. skupi wiedzę i wieloletnie doświadczenie tworzących ją spółek. Firma oferować będzie rozwiązania i oprogramowanie dla administracji samorządowej oraz firm. W ofercie ADS znajdą się także systemy dedykowane dla klientów na poziomie ogólnopolskim, np. z branży leasingowej i finansowej. Będzie to także największe polskie centrum, obsługujące podpis elektroniczny. Zakres działania spółki obejmie obszar zarządzania dokumentami elektronicznymi oraz usługi drukowania i korespondencji masowej. Stanie się ona liderem sektora usług szkoleniowych i dostawcą platform do zarządzania kapitałem ludzkim i do e-edukacji. ADS będzie także zarządzało nowoczesnymi ośrodkami przetwarzania danych.

 

W ramach jednej firmy skupimy unikatowe kompetencje blisko tysiąca ekspertów i specjalistów – powiedział Andrzej Dopierała, Prezes Asseco Data Systems S.A. Pozwoli nam to stać się wiarygodnym partnerem w tworzeniu, rozwijaniu i utrzymaniu systemów informatycznych oraz infrastruktury IT – dodał.

 

Głównym celem budowy Asseco Data Systems S.A. jest stworzenie lepszych możliwości do rozwoju biznesu niż te, które wcześniej miały konsolidowane mniejsze firmy. Pozwoli też na pozyskiwanie większych kontraktów oraz dodatkowego kapitału na inwestycje. Spółka skorzysta również z potencjału, związanego z rozpoznawalnością oraz ugruntowaną pozycją marki Asseco. Duża skala działania ADS przełoży się także na silniejszą pozycję wewnątrz całej Grupy Asseco. Przewidywana jest bliska współpraca z pionem infrastruktury Asseco Poland S.A. (kierowanym przez Andrzeja Dopierałę), ale także tworzenie wspólnych ofert z innymi spółkami z Grupy, np. z Asseco Business Solutions S.A., specjalizującym się w systemach ERP. W ofercie ADS będzie też kilka produktów, które mogą zaistnieć poza granicami Polski. W ich sprzedaży mogą pomóc zagraniczne spółki z Grupy.

 

Powołanie ADS przyniesie szereg korzyści dla naszych obecnych oraz przyszłych klientów, którzy uzyskają dostęp do szerszej oferty innowacyjnych i konkurencyjnych produktów, usług oraz rozwiązań – powiedział Andrzej Dopierała. Dzięki większemu potencjałowi, dużemu know-how oraz bardzo dobrej znajomości potrzeb klientów, spółka będzie mogła stać się jeszcze lepszym partnerem do współpracy – dodał.

 

Swoją działalność operacyjną ADS rozpocznie na początku 2016 r. w dziesięciu lokalizacjach w całej Polsce. Struktura firmy oparta zostanie na pionach biznesowych, które będą odpowiadały za określone produkty, usługi oraz klientów. Pozwoli to na efektywny i usystematyzowany podział zadań, a w konsekwencji wysoki poziom obsługi klientów.

 

Do czasu uzyskania stosownych wpisów w KRS, wymienione powyżej spółki będą działać na dotychczasowych zasadach, a poszczególni Klienci pozostaną obsługiwani przez obecnych dostawców. Asseco Data Systems S.A. będzie następcą prawnym konsolidowanych firm i wszystkie ich aktywne umowy oraz zobowiązania będą w pełni respektowane przez Asseco Data Systems. Przeniesienie praw i obowiązków wyżej wymienionych pięciu firm nastąpi bowiem w trybie przepisu art. 494 Kodeksu Spółek Handlowych (tzw. sukcesja generalna), a tym samym nie będzie konieczne podpisywanie dodatkowych dokumentów jak np. aneksy, porozumienia, itp. Jedynie w przypadku Unizeto Technologies S.A., gdzie przewiduje się podział spółki przez wydzielenie i przeniesienie części majątku spółki dzielonej tj. Unizeto Technologies S.A. na spółkę przejmującą Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przeniesienie praw i obowiązków w formule sukcesji generalnej częściowej nastąpi na podstawie przepisu art. 531 Kodeksu Spółek Handlowych. Szczegóły zarówno połączenia, jak i wydzielenia i przeniesienia części majątku znajdują się w odpowiednich planach tych czynności.

Zobacz także