Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Rekordowe przychody i dynamiczny rozwój na rynkach zagranicznych – Grupa Asseco po pierwszym półroczu 2015 r.

Grupa Asseco wypracowała 3,3 mld zł przychodów w pierwszych dwóch kwartałach 2015 r. Jest to 13% wzrost w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r. Porównując do tego samego okresu ubiegłego roku, o 13% wzrósł zysk operacyjny, który wyniósł 334 mln zł. Przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług własnych wzrosły o 16%, osiągając poziom 2,7 mld zł. Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł na koniec czerwca 138 mln zł.

 

W dniu 27 sierpnia Grupa Asseco opublikowała wyniki finansowe za pierwszą połowę 2015 r. Jej przychody wyniosły 3,3 mld zł i wzrosły o 13% w porównaniu do analogicznego okresu w 2014 r. Rynki zagraniczne odpowiadały za większość sprzedaży Grupy – ich udział stanowi obecnie 77% przychodów. Grupa Asseco posiada także dużą dywersyfikację sektorową przychodów i rozkłada się ona odpowiednio: 44% na przedsiębiorstwa, 35% na bankowość i finanse oraz 21% na administrację publiczną. Asseco konsekwentnie realizuje strategię rozwoju opartą na sprzedaży własnych rozwiązań informatycznych, które w analizowanym okresie przyniosły 2,7 mld zł, co stanowi 82% przychodów ogółem.

 

W pierwszym półroczu Asseco kontynuowało współpracę z kluczowymi klientami oraz aktywnie działało na rzecz nowych projektów. W minionych 6 miesiącach Grupa podpisała 4 896 kontraktów i umów. W sierpniu 2015 r. portfel zamówień na ten rok wyniósł ponad 6 mld zł i był wyższy o 16% w porównaniu do sierpnia 2014 r.

 

Jesteśmy zadowoleni z rekordowych wyników naszej sprzedaży w pierwszym półroczu 2015 roku. Wynikają one w dużej mierze z naszych udanych inwestycji i działalności na rynkach zagranicznych. Kluczowa dla naszego dynamicznego rozwoju jest także dalsza integracja, nie tylko ta geograficzna, ale także sektorowa i kompetencyjna. Dlatego podjęliśmy kilka inicjatyw, mających na celu optymalizację struktury Grupy Asseco, czego wyrazem są zmiany właścicielskie w Insseco, a także powołanie Asseco Data Systems i Asseco Western Europe — powiedział Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland S.A.

 

W pierwszym półroczu Grupa dokonała dwóch kroków w celu optymalizacji struktury. Insseco, odpowiedzialne za polski rynek ubezpieczeń komercyjnych, zostało połączone z Sapiensem, spółką z Grupy, będącą czołowym światowym dostawcą rozwiązań dla sektora ubezpieczeniowego. Dzięki temu polski zespół otrzymał nowe perspektywy rozwoju, również w wymiarze międzynarodowym. Ponadto, na bazie 6 mniejszych firm w Polsce, należących do Asseco Poland, rozpoczęto budowę Asseco Data Systems (ADS). Tym samym powstaje jeden z większych graczy w polskiej branży IT. ADS będzie dostarczało produkty i usługi, bazujące na oprogramowaniu własnym oraz firm trzecich, jak również rozwiązania infrastruktury teleinformatycznej. Działalności spółki skoncentrowana zostanie na obsłudze przedsiębiorstw oraz instytucji administracji samorządowej na rynku lokalnym – w tym sensie będzie komplementarne do Asseco Poland, które koncentruje się na dużych projektach sektorowych o skali ogólnopolskiej.

 

Strategia rozwoju Asseco zakłada dalszą międzynarodową ekspansję, w szczególności w krajach Europy Wschodniej oraz w Afryce, a także budowanie przewagi konkurencyjnej Grupy w oparciu o umacnianie pozycji w poszczególnych sektorach. Obiecująca jest także nowa unijna perspektywa finansowa, która przełoży się na ożywienie w sektorze administracji publicznej. Jednocześnie Grupa koncentruje się na swoim głównym biznesie, jakim jest tworzenie innowacyjnego oprogramowania dla firm i instytucji.

Zobacz także