Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Polskie Towarzystwo Informatyczne z platformą Signer od Asseco

Pandemia i praca zdalna znacząco utrudniły papierowy obieg dokumentów w firmach. Umowy, faktury czy dokumentacja pracownicza wymaga uzyskania podpisów, co nierzadko przy przejściu  na pracę zdalną powoduje opóźnienia oraz nieplanowane koszty. W sytuacji, gdy możliwości bezpośredniego kontaktu są ograniczone, coraz więcej organizacji poszukuje rozwiązań, które pomogą przenieść  procesy związane z obsługą dokumentów do świata cyfrowego. Jedną z nich jest Polskie Towarzystwo Informatyczne, które w ramach procesu digitalizacji zdecydowało się na implementację platformy Signer od Asseco. Rozwiązanie to pozwala na przygotowanie procesu biznesowego wspierającego przekazywanie dokumentu do podpisu wskazanym osobom zarówno w organizacji, jak i poza nią. Dzięki wdrożeniu platformy zwiększono szybkość, efektywność oraz wygodę pracy, a także w dużej mierze wyeliminowano dokumenty papierowe.

Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) to najstarsza polska organizacja zrzeszająca profesjonalistów z branży informatycznej. Działa na rzecz środowiska, a także otoczenia społecznego i gospodarczego. PTI wraz z Asseco Data Systems w pierwszej kolejności wdrożyło Biznesowy Punkt Potwierdzania Tożsamości, a następnie Platformę Signer w modelu SaaS, co zmniejsza koszty związane z posiadaniem odrębnej infrastruk­tury u klienta i zasobów do ich utrzymania.

Pandemia wystawiła naszą codzienność na próbę. Z dnia na dzień okazało się, że wypracowane i doskonalone latami procesy nie przystają do nowej rzeczywistości. Ograniczenie kontaktów międzyludzkich i praca zdalna sprawiły, że tak podstawowe czynności w organizacji, jak podpisywanie dokumentów stały się wyzwaniem i powodowały nieakceptowalne w codziennej działalności opóźnienia. Zrozumieliśmy, że nie możemy dłużej zwlekać ze zmianami i musimy zdecydować się na rozwiązanie, które ułatwi nam prace, zwiększy efektywność, bezpieczeństwo oraz przyspieszy procesy. Odpowiedzią na nasze potrzeby okazała się Platforma Signer od Asseco. Dodatkowym atutem rozwiązania jest aspekt ekologiczny, gdyż dzięki cyfryzacji, z miesiąca na miesiąc zmniejszamy zużycie papieru – podkreśla Tomasz Szatkowski, Dyrektor Izby Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Signer to ekosystem ze spójnym interfejsem dla wszystkich użytkowników, gdzie udostępniane są dokumenty do podpisu elektronicznego. Każdy użytkownik logujący się do platformy Signer  ma dostęp do swojej własnej teczki dokumentów, które oczekują na złożenie przez niego podpisu. Tym samym, rozwiązanie umożliwia pełną obsługę dokumentów elektronicznych i co ważne pełną standaryzację procesów w organizacji.

Bardzo nas  cieszy, że rezygnacja z papieru i przejście do procesów cyfrowych jest istotnym elementem transformacyjnym wielu organizacji. Platforma Signer, którą wdrożyliśmy w PTI, pozwala jej użytkownikom w prosty sposób zarządzać dokumentacją poprzez przygotowanie listy dokumentów oczekujących na podpisanie, przejrzenie każdego z nich, wykonanie podpisu elektronicznego i przekazanie do sygnowania przez kolejną osobę. Całość oparta jest o usługi zaufania, gwarantując tym samym bezpieczeństwo procesów oraz zachowanie wartości dowodowej dokumentów elektronicznych mówi Monika Juszczyńska, Account Manager,  Asseco Data Systems.

Zobacz także