Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Polska może stać się europejskim liderem cyfryzacji do 2023 roku – wynika z najnowszego raportu Instytutu Sobieskiego

Szersze zastosowanie rozwiązań Green IT, powołanie Ambasadora ds. Współpracy z Globalnymi Koncernami Informatycznymi oraz budowa suwerenności technologicznej Polski w oparciu o rodzime produkty ICT – to tylko niektóre z zaleceń autorów raportu „Polska (prawdziwie) cyfrowa. 12 rekomendacji na lata 2019-2023”. W ramach tej publikacji eksperci Instytutu Sobieskiego oraz praktycy branży teleinformatycznej proponują decydentom politycznym podjęcie konkretnych działań, aby za cztery lata krajowa administracja rządowa znalazła się wśród europejskich liderów digitalizacji, a polskie firmy radykalnie poprawiły swoją pozycję na rynku rozwiązań teleinformatycznych.

Nowa rewolucja technologiczna jest wielką szansą polskiej gospodarki, ale potrzebujemy dużo więcej odważnych zamawiających po stronie administracji publicznej. Możemy zapewnić sobie i kolejnym pokoleniom wysoką jakość życia oraz możliwość pracy w firmach, które będą tworzyć innowacyjne rozwiązania, z dużą wartością dodaną. To, czy się tak stanie w bardzo dużym stopniu zależy od tego, jak wykorzystamy możliwości związane z nowymi technologiami. Administracja publiczna, służba zdrowia, edukacja, siły zbrojne i energetyka muszą być liderami w korzystaniu z nowych technologii oraz ich wdrażaniu w Polsce. To pozwoli krajowym firmom IT rozwijać swoje produkty i budować przewagę konkurencyjną w skali międzynarodowej – to najważniejsze wnioski raportu Instytutu Sobieskiego, który powstał we współpracy z Asseco Poland.

Celem raportu jest przedstawienie polskim politykom i decydentom 12 rekomendacji, które powinny zostać w Polsce zrealizowane w latach 2019-23. Mamy nadzieję, że w następnej kadencji Sejmu uda się zbudować szerokie porozumienie wszystkich środowisk politycznych, aby polska administracja rządowa znalazła się wśród światowych liderów procesu digitalizacji, a Polska i rodzime firmy radykalnie poprawiły swoją pozycję w obszarach związanych z informatyką – powiedział Bartłomiej Michałowski, jeden z autorów raportu oraz członek zarządu Instytutu Sobieskiego, podczas konferencji prasowej na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Polska branża IT musi rosnąć 3 razy szybciej, jeśli Polska ma stać się liderem cyfryzacji w skali europejskiej, a nawet światowej. Alarmujące jest to, że w ostatnich latach krajowy sektor nowych technologii rozwijał się wolniej niż cała gospodarka. A przecież kondycja polskich firm informatycznych będzie warunkowała to, czy państwo będzie miało w nich partnera w procesie cyfryzacji administracji oraz budowania innowacyjności i suwerenności technologicznej kraju. Silna branża IT to także szansa na to, że stworzymy w Polsce zaawansowane produkty z potencjałem eksportowym, które przyczynią się do wzrostu PKB Polski – zaznacza Dariusz Śpiewak, wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz współautor raportu.

Innowacyjność i cyfryzacja państwa są od lat obecne w deklaracjach i programach wszystkich opcji politycznych. Mam nadzieję, że publikacja raportu pomoże spojrzeć politykom na te zagadnienia od nowej, bardziej praktycznej strony. Jestem przekonany, że rekomendowane przez Instytut Sobieskiego działania mogą nie tylko istotnie przyspieszyć proces cyfryzacji naszego państwa, ale także przyczynić się do rozwoju polskiej gospodarki w obszarach, które w dzisiejszym świecie stanowią o pozycji państwa, jego suwerenności i komforcie życia wszystkich jego obywateli. Jako największa polska firma informatyczna wspieramy i będziemy wspierać powstawanie takich opracowań, bo wierzymy, że w ten sposób przyczyniamy się do rozwoju naszego kraju – polskich produktów oraz rodzimego sektora IT – powiedział Sławomir Szmytkowski, wiceprezes zarządu Asseco Poland.

12 rekomendacji dla polityków na lata 2019-23

Wśród 12 zaleceń na lata 2019-23 autorzy Raportu wskazują konieczność powołania Pełnomocnika ds. Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa, który będzie równocześnie szefem Biura IT Rządu. Jego zadaniem byłaby implementacja narzędzi i rozwiązań horyzontalnych (dla wszystkich ministerstw) wspierających działania administracji publicznej określone w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz ustawie o Wspólnej Infrastrukturze Informatycznej Państwa. Ponadto eksperci zalecają, aby radykalnie zwiększyć ilość realizowanych innowacyjnych projektów poprzez wprowadzenie obowiązku określonej liczby poligonów innowacyjności dla wszystkich ministerstw i strategicznych spółek Skarbu Państwa. „Z perspektywy przedsiębiorcy, zwłaszcza tego, który prowadzi start-up, bardzo ważna jest prosta i szybka ścieżka umożliwiająca testowanie nowych rozwiązań i technologii. Dla firm, które dopiero zaczynają działalność. Przeciągające się rozmowy lub negocjacje są przyczyną dodatkowych kosztów” – podkreśla dr. Przemysław Chojecki, współautor publikacji.

Eksperci zwracają też uwagę na konieczność stosowania prawa zamówień publicznych w taki sposób, aby służyło innowacji oraz transformacji cyfrowej w administracji rządowej, samorządowej i spółkach, w których to prawo obowiązuje. Zachęcają, żeby promować i nagradzać decydentów, których cechuje odwaga, kreatywność i otwartość we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Zalecają też, by budować suwerenność technologiczną Polski w oparciu o krajowe produkty ICT, a także wspierać działania eksportowe zaawansowanych technologicznie produktów. „Polska armia ulega znacznej modernizacji i realizuje szeroki program inwestycyjny. Polskie firmy ICT powinny wziąć bardzo aktywny udział w tych programach” – przekonuje Filip Seredyński, członek Zarządu Instytutu Sobieskiego i współautor raportu.

Według autorów raportu państwo powinno bezpośrednio zawierać z globalnymi koncernami informatycznymi umowy licencyjne na na standardowe oprogramowanie dla wszystkich ministerstw, instytucji i agencji rządowych. Powinno też powołać Ambasadora ds. Współpracy z Globalnymi Koncernami Informatycznymi, którego rolą będzie dbanie o interesy Polski i polskich obywateli w relacji z największymi światowymi firmami informatycznymi (na wzór Danii). Konieczne jest także wdrażanie w administracji rozwiązań z tzw. obszaru Green IT i wykorzystywanie technologii ICT do stałego monitorowania i poprawy środowiska naturalnego Polski. Ponadto, warto wypracować mechanizmy, które na wzór tzw. klauzul społecznych w przetargach, będą premiować dostawców rozwiązań dla sektora publicznego, którzy płacą podatki. Zalecany jest również rozwój kompetencji cyfrowych społeczeństwa poprzez dalszy rozwój Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, popularyzację nauk związanych z cyfryzacją gospodarki oraz wykorzystywanie technologii teleinformatycznych w usługach publicznych, a przede wszystkim w służbie zdrowia. „Rozwiązania teleinformatyczne mają też ogromny potencjał w opiece medycznej osób starszych. Koszty hospitalizacji i opieka przez całą dobę w długim okresie zaczynają być dużym obciążeniem dla publicznego systemu opieki zdrowotnej” – zwraca uwagę dr Piotr Hańczyc, ekspert Instytutu Sobieskiego i współautor raportu. Ostatnią z rekomendacji jest odczarowanie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i wykorzystanie innowacyjności polskich prywatnych firm zwłaszcza w obszarze transportu, energetyki, usług komunalnych oraz walki ze smogiem.

Raport zawiera także przegląd międzynarodowych rankingów, które oceniają polską gospodarkę. Mogą one służyć do oceny postępów Polski w obszarach innowacyjności i wykorzystywania nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Autorzy podają również przykłady tego, jak projekty aktualnie poruszane w debacie publicznej, mogłyby przyczyniać się do rozwoju polskich firm teleinformatycznych. „Odbudowa Pałacu Saskiego powinna posłużyć do stworzenia w nim Centrum Przyszłości Polski, gdzie pokazywane byłyby rzeczywiste rozwiązania oraz wirtualne inscenizacje przyszłości w służbie medycyny, bezpieczeństwa, efektywności energetycznej czy odkrywania kosmosu. Program odbudowania lokalnej komunikacji autobusowej powinien posłużyć powstaniu centralnego, inteligentnego systemu planowania podróży dla każdego chcącego skorzystać z nowych, lokalnych połączeń” – przekonuje Bartłomiej Michałowski.

Raport i infografika dostępne są na: sobieski.org.pl/polska-prawdziwie-cyfrowa oraz dlapolski.asseco.com

Zobacz także