Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Kierunek sukces

Dane codziennie generowane na całym świecie liczy się już w exabajtach – trylionach bajtów. O umiejętnościach czerpania korzyści z obsługi tego oceanu danych i perspektywach naszego biznesu…

Asseco Customer Intelligence

Państwo nowej generacji

O istocie informatyzacji państwa i kompetencjach w zakresie wdrażania złożonych systemów dla administracji publicznej rozmawialiśmy z Przemysławem Borzestowskim, wiceprezesem zarządu Asseco…