Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco kształci przyszłych analityków biznesowych i inżynierów oprogramowania

W lipcu br. Asseco Poland podpisało umowę o współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W ramach umowy firma obejmuje patronat merytoryczny nad studiami podyplomowymi na dwóch kierunkach: Inżynieria Oprogramowania oraz Analiza Biznesowa, w roku akademickim 2014/2015.

Specjaliści Asseco Poland wspólnie z kadrą Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania odpowiadają za opracowanie programu merytorycznego obu kierunków, a także za realizację wyznaczonych zajęć. Organizatorzy, w trosce o czas i wygodę słuchaczy, proponują część zajęć w trybie online, bez konieczność przyjazdu na uczelnię. Warty podkreślenia jest również fakt, iż Analiza Biznesowa to rzadka propozycja polskich uczelni, a WSIiZ realizuje ją wspólnie z Asseco z uwagi na brak wykwalifikowanych w tym obszarze specjalistów.

– Ciągle brakuje w Polsce osób posiadających umiejętności i kompetencje w zakresie analizy biznesowej, szczególnie w projektach o międzynarodowym zasięgu. Rekrutacja odpowiednich kandydatów do pracy jest procesem długotrwałym i bardzo pracochłonnym. Wiedzę niezbędną w tym obszarze najlepiej uzyskać od praktyków, a specjaliści w Asseco Poland posiadają bogate doświadczenie w tym obszarze. Współpraca z WSIiZ to dla nas potencjalna możliwość pozyskania do pracy osób, u których dostrzeżemy potencjał oraz chęć rozwoju w tym kierunku – mówi Bożena Rumak, Dyrektor Działu Analiz w Departamencie Planowania i Rozwoju Produktów Asseco Poland, nadzorująca program „Analizy Biznesowej”.

Asseco Poland, w ramach umowy, zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć w wymiarze 60 godzin dydaktycznych na kierunku „Inżynieria oprogramowania” i 112 godzin na kierunku „Analityk biznesowy” oraz do opracowania i przekazania materiałów dla słuchaczy w zakresie przedmiotów realizowanych przez pracowników Asseco.

– Naszym celem jest kształcić praktycznie. Dzięki współpracy z Asseco przy tworzeniu i realizacji studiów podyplomowych dajemy szansę naszym słuchaczom  na  zdobycie kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy. Połączenie sił uczelni i największej polskiej firmy informatycznej jest dla nas innowacyjnym przedsięwzięciem, którego efekty będą mogli ocenić słuchacze pierwszych edycji studiów podyplomowych – podkreśla Marta Cisek-Babiarz, dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ.

Asseco Poland od lat angażuje się w projekty związane z edukacją. Obecnie firma współpracuje m.in. z warszawską Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie specjaliści Asseco realizują cykl zajęć praktycznych związanych z prowadzeniem projektów informatycznych.

Zobacz także