Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Nowe wzory raportów GIIF – wiemy jaki jest zakres zmian

13 lipca br. zaczną obwiązywać nowe wymogi dotyczące sposobów raportowania do Głównego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Jednak 11 czerwca 2019r, czyli niecały miesiąc przed ich wprowadzeniem, Ministerstwo Finansów opublikowało nowe wzory dokumentów elektronicznych, które mają być wykorzystane do raportowania transakcji ponadprogowych przez instytucje obowiązane.

Zmiany obejmują m.in metodologię łączenia zleceniodawców z osobami upoważnionymi oraz sposób przekazywania informacji o osobach upoważnionych w przypadku beneficjenta. Ponadto rozszerzeniu uległ zakres danych, które instytucje obowiązane muszą przekazywać do GIIF.

Prace nad przygotowaniem narzędzi informatycznych do wymogów ustawy AML w zakresie raportowania transakcji trwają od ubiegłego roku i stwarzają wiele trudności ze względu na nieprecyzyjne zapisy w regulacjach prawnych. Do terminu wprowadzenia nowego raportowania pozostało niewiele czasu, a dodatkowe zmiany nie ułatwiają realizacji tych zadań, co stwarza niekomfortową sytuację zarówna dla dostawców oprogramowania, jak również instytucji obowiązanych. Jednak pomimo tych trudności klienci Asseco, którzy korzystają z narzędzia AML będą przygotowani do nowych regulacji na czas – powiedziała Edyta Zdziarska, Konsultant Biznesowy, Asseco Poland.

Analiza wykonana w Dziale Systemów Analitycznych Asseco, wskazuje iż zakres zmian w opublikowanych wzorach raportów w dotyczy m.in:
1. Wprowadzenia nowego pole informującego o dacie korekty transakcji.
2. Zmiany metodologii łączenia Zleceniodawców z Osobami upoważnionymi – we wszystkich schematach zastosowano spójne podejście, tak aby do jednego zleceniodawcy można było przypisać kilka osób upoważnionych (wcześniej było to możliwe tylko w przypadku transakcji gotówkowej).
3. W transakcji gotówkowej wprowadzono nowe pola —Kwota Po Przewalutowaniu i Kod Waluty Po Przewalutowaniu.
4. W transakcji gotówkowej dodano do Beneficjentów opcję nieobowiązkowego wymieniania ich Osób upoważnionych (w transakcji transferowej i dewizowej nie ma przypisywania osób upoważnionych do beneficjenta).

Jednocześnie GIIF w ostatnich dniach opublikował trzy komunikaty (6,7,8) w sprawie raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o transakcjach ponadprogowych, o których mowa w art. 72 ustawy.

W komunikatach nr 6 i 8 GIIF przypomina o dacie 12 lipca, kiedy to kończy się możliwość przekazywania raportów według starych zasad. Oznacza to, że wprowadzone w tym obszarze zmiany nie mają wpływu na przesunięcie terminu. Z kolei komunikat nr 7 zawiera wskazówki dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia zmian posiadanych przez instytucję obowiązaną danych do raportowania przed ich przekazaniem. Chodzi o rozbieżności między danymi, o których mowa w art. 72 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy AML, z daty wydania dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji przez klienta, a danymi z daty przekazania informacji przez instytucję obowiązaną.

Według Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wymagane jest raportowanie przedmiotowych danych z daty wydania dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji przez klienta. Jednocześnie GIIF rekomenduje umieszczenie informacji o różnicach w polu „Uwagi”.

W komunikacie nr 8 znalazły się informacje dotyczące zasad nazewnictwa plików zawierających raportowane transakcje. Z jego treści wynika, iż GIIF nie narzuca sztywnych reguł , pozwalając tym samym aby instytucje obowiązane raportujące przedmiotowe informacje stosowały dowolne nazewnictwo.

Więcej informacji na: iap.asseco.com

Zobacz także