Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Najnowszy system Asseco debiutuje w Deutsche Banku

Asseco wdrożyło w Deutsche Bank Polska system Asseco Customer Banking Platform (Asseco CBP). Jest to pierwszy bank, który korzysta z tego rozwiązania. Pozwoli mu ono na podniesienie poziomu obsługi klientów, korzystających z usług bankowości internetowej i mobilnej.

 

Asseco CBP to unikalne rozwiązanie bankowości internetowej i mobilnej, które umożliwia klientom dostęp do produktów i usług biznesowych. Jest ono oparte na innowacyjnej koncepcji ekosystemu miniaplikacji. Klient banku, poprzez przeglądarkę internetową, może zalogować się do swojej platformy bankowej i korzystać z szeregu mini aplikacji. Wśród nich dostępne są, m.in. płatności, lokaty, karty i kredyty.

 

Wdrożone rozwiązanie pozwoli Deutsche Bankowi na osiąganie korzyści biznesowych poprzez swobodne kształtowanie usług, oferowanych klientom na platformie zdalnego dostępu – powiedział Sławomir Ziajka, Dyrektor w Pionie Banków Komercyjnych w Asseco Poland S.A. Oznacza to, że klienci uzyskują dostęp do usług „szytych na miarę”. Ponadto bank może dowolnie grupować miniaplikacje, przygotowując ich pakiety, które są udostępniane różnym grupom klientów – dodał.

 

W ramach projektu Asseco było odpowiedzialne za dostawę, instalację i konfigurację systemu oraz szkolenia pracowników. Ponadto wspierało parametryzację oprogramowania i asystowało przy testach oraz jego uruchomieniu produkcyjnym. Realizacja projektu trwała około 6 miesięcy.

 

Nasi klienci przestają być tradycyjnymi klientami banku, a zamiast tego stają się jego użytkownikami – powiedział Leszek Niemycki, Wicezprezes Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. Chcą korzystać z usług bankowych niezależnie od miejsca i pory dnia. Ich dzisiejsze oczekiwania wobec bankowości skupiają się przede wszystkim na użyteczności, intuicyjności oraz bezpieczeństwie. Ponadto oczekują sprofilowanej oferty. Naszym zadaniem jest więc nie tylko oferowanie atrakcyjnych produktów i usług finansowych, ale także udostępnianie ich w nowoczesnym środowisku – dodał.

 

Wygląd systemu został zaprojektowany zgodnie z paradygmatem RWD (Responsive Web Design). Umożliwia on używanie tego samego oprogramowania na urządzeniach dowolnej klasy tj. smartfonach, tabletach, desktopach. System automatycznie dostosowuje swój wygląd i funkcjonalność do urządzenia, z którego klient korzysta w danym momencie. Ponadto otwartość architektury rozwiązania pozwala na opracowywanie nieograniczonej liczby miniaplikacji, o dowolnej skali złożoności, przez różnych dostawców oprogramowania, co daje Deutsche Bankowi dużą swobodę działania. Bank może także samodzielnie wgrywać komponenty, co pozwoli mu na szybkie udostępnianie nowych miniaplikacji swoim klientom.

 

Tworząc system, zależało nam na tym, aby dać bankom możliwość bieżącego reagowania na potrzeby klientów, co jest bardzo istotne na tak konkurencyjnym rynku, jakim jest ten sektor – powiedział Sławomir Ziajka. System umożliwia szybkie przygotowanie i udostępnianie klientom (Time-to-Market) nowych funkcjonalności, poprzez dołączanie kolejnych miniaplikacji, oferujących nowe funkcje lub aktualizowanie już istniejących do nowszych wersji – dodał.

 

 

Wdrożenie w Deutsche Banku systemu Asseco CPB jest elementem realizowanej przez niego strategii omnichannel. Integruje ona wszystkie, zarówno nowe, jak i tradycyjne kanały komunikacji banku w jedno spójne środowisko. Oznacza to, że klient, bez względu na to z jakiego kanału korzysta, ma dostęp do takiej samej oferty i produktów. Smartfon, komputer, doradca w call-center czy w tradycyjnym oddziale mogą mu dzięki temu oferować niemal takie same możliwości.

 

Opracowana przez Asseco platforma, oferuje wiele dodatkowych funkcjonalności, które bank może wdrożyć wraz z rozwojem swojej oferty. Jedną z nich jest butik miniaplikacji. Klient banku może pobierać je na podobnej zasadzie jak np. w sklepie Apple lub Google. Wybiera więc te, które najlepiej odpowiadają na jego potrzeby i samodzielnie tworzy własną bankową platformę.

***

 

Projekt wdrożenia Asseco CPB w Deutsche Bank Polska został przedstawiony podczas konferencji Asseco Banking Forum, która odbyła się 7 października w Warszawie. Spotkali się na niej przedstawiciele sektora banków komercyjnych i spółdzielczych, jak również branży IT. Wśród prelegentów znaleźli się, m.in., Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland S.A. oraz Artur Klimczak, Wiceprezes Zarządu Getin Noble Bank S.A., Leszek Niemycki, Wiceprezes Zarządu Deutsche Bank Polska S.A., Jacek Obłękowski, Wiceprezes Zarządu PKO Bank Polski S.A. i Zbigniew Pomianek, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland S.A., którzy wzięli udział w panelu dyskusyjnym „Od klienta do użytkownika banku”. W trakcie spotkania zaprezentowany został także pakiet Asseco OBS (Omnichanel Banking Solution), którego elementem jest Asseco CBP oraz Asseco UFE (Universal Front End), czyli uniwersalny, jednorodny interfejs dla doradcy bankowego, łączący wszystkie funkcjonalności rozmaitych systemów informatycznych.

Zobacz także