Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Banki szukają wsparcia w obsłudze procesów windykacyjnych

Obecna sytuacja gospodarcza i wciąż wysoka inflacja sprawiają, że niespłacalność zobowiązań kredytowych przez klientów banków jest istotnym wyzwaniem. Jak wynika z danych BIG InfoMonitor, we wrześniu 2023 r. w Polsce było 2,7 mln dłużników. Łączna kwota zaległości wyniosła ponad 83 mld zł, a średnia wartość długu niemal 31 tys. zł. Banki muszą podejmować środki zaradcze, w celu ograniczenia strat i utrzymania zdolności do udzielania kredytów w dłuższej perspektywie. Wdrożenie narzędzi usprawniających pracę konsultantów obsługujących procesy windykacyjne znajduje się obecnie na szczycie listy priorytetów instytucji finansowych.

Zagrożone kredyty stanowią poważne wyzwanie dla banków, wpływając na ich zyski lub nawet generując straty. Nieterminowo spłacane należności wymagają zwiększenia rezerw z tytułu ryzyka kredytowego i dostosowania ich do zmieniających się warunków rynkowych. Akumulacja niespłaconych zobowiązań wpływa na zdolność banków do udzielania kolejnych kredytów, a także wymaga alokacji kapitału w celu pokrycia straty finansowej. Dlatego wysoka skuteczność procesów zarządzania portfelem kredytowym, zagrożonym brakiem terminowej spłaty, staje się jednym z kluczowych celów dobrze funkcjonującej instytucji finansowej. Potwierdza to również przeprowadzone przez Asseco Poland badanie, które wykazało, że aż 90% ankietowanych przedstawicieli Zarządów Banków Spółdzielczych dostrzega konieczność zwiększenia efektywności zarządzania procesem windykacji w obliczu rosnącego ryzyka niespłacalności zobowiązań klientów.

„Banki muszą spełniać określone standardy zarządzania ryzykiem kredytowym, co obejmuje m.in. skuteczne procesy windykacji. Ma to związek nie tylko z trudną sytuacją niektórych klientów, ale również z coraz bardziej restrykcyjnymi regulacjami i ścisłym nadzorem, jakiemu poddawany jest sektor finansowy. Stawienie czoła tym wyzwaniom wymaga wsparcia technologii, w szczególności w obszarze analizy sytuacji danego klienta. Nowoczesne narzędzia nie tylko usprawniają proces windykacji, ale również pozwalają na dostosowanie metod działania do konkretnego przypadku” – mówi Joanna Wijata-Siedlecka, Dyrektor Programu Rozwoju Produktów i Usług WPI w Asseco Poland.

Skuteczne zarządzanie procesem windykacyjnym

W ramach Wspólnej Platformy Informatycznej Asseco Poland udostępniło rozwiązanie wspierające kompleksowe podejście do zarządzania procesem windykacji w bankach – System Asseco Debt Collection (Asseco DC). Jest to narzędzie, które ma na celu ułatwienie pracy osobom zajmującym się windykacją, poprzez dostarczanie kompletnych informacji o zadłużonych umowach w ramach jednej platformy. Dodatkowo integracja z systemem transakcyjnym banku pozwala na uzyskanie pełnego obrazu klienta w procesie windykacji i stworzenie spójnego środowiska pracy dla użytkownika. Rozwiązanie Asseco umożliwia bardzo szybką identyfikację opóźnień i braków spłat, co wprost przekłada się na ograniczenie liczby długów, szybsze odzyskiwanie środków i zachowanie pozytywnych relacji z klientem. Nie bez znaczenia jest również dostęp do informacji zarządczych, umożliwiających ocenę efektywności działań i optymalizację polityki windykacyjnej banku.

Nowe, elastyczne narzędzie zapewnia kontrolę nad procesami windykacyjnymi, umożliwiając bankom tworzenie własnych strategii i reguł postępowania. System obsługuje trzy kluczowe obszary, które przyczyniają się do redukcji współczynnika zagrożonych kredytów i zwiększenia efektywności windykacji:

  • monitorowanie portfela kredytowego w celu najszybszego identyfikowania zagrożeń,
  • windykację „miękką” prowadzoną przez konsultantów, która przekłada się na zmniejszanie współczynnika kredytów zagrożonych,
  • windykację „twardą” prowadzącą do odzyskiwania należności na drodze sądowej.

Elastyczne sposoby komunikacji z dłużnikiem

Dzięki swojej elastyczności i bogatym narzędziom parametryzacji system Asseco DC dostępny na Platformie WPI umożliwia bankom pełną kontrolę nad procesami windykacyjnymi. To rozwiązanie nie tylko skutecznie identyfikuje zagrożenia w portfelu kredytowym, ale także ułatwia zarządzanie windykacją „miękką” i „twardą”. Pozwala również odpowiednio dobrać kanały komunikacji: pisma jednostkowe, pisma masowe, SMS-y, e-maile, tak aby skutecznie nawiązać kontakt z dłużnikiem i odzyskać wierzytelność. W tym celu banki mogą skorzystać z gotowych szablonów komunikacji, udostępnionych w Asseco DC.

„System Asseco DC posiada elastyczny i bogaty mechanizm parametryzacji procesów windykacyjnych, który obejmuje m.in. słowniki parametrów biznesowych, w tym statusy: windykacji, umów, realizacji zadań, rodzaje pism, a także typy akcji, opóźnień, rodzaje narzędzi restrukturyzacyjnych itp. oraz szablony komunikacji z klientem. Warto podkreślić, że dostęp do narzędzi informacyjnych i elastycznych opcji komunikacji z klientem znacznie zwiększa efektywność procesów windykacyjnych, co z kolei przekłada się na lepsze zarządzanie portfelem kredytowym” – tłumaczy Joanna Wijata-Siedlecka, Dyrektor Programu Rozwoju Produktów i Usług WPI w Asseco Poland.

Zobacz także