Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Jaki wpływ ma technologia na bankowość korporacyjną?

27 listopada 2018 r. odbyła się debata Dziennika Gazety Prawnej dotycząca m.in. kierunków rozwoju bankowości korporacyjnej oraz tego, jakie znaczenie odgrywa innowacyjność dla banków. Czy jest tak samo ważna, jak zachowanie bezpieczeństwa? Punktem wyjścia do rozmów na te tematy był raport Asseco „Bankowość korporacyjna dziś i w przyszłości”. W dyskusji wziął udział m.in. Zbigniew Pomianek, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland.

Podczas debaty została poruszona także kwestia związana z rolą doradcy bankowego oraz oczekiwań klientów korporacyjnych we współpracy z nim. Rozmawiano o tym, czy technologia może pomóc w codziennej obsłudze przedsiębiorstw i w jakim zakresie.

Ja patrzę z perspektywy technologii. Pod tym względem w bankowości korporacyjnej mamy jednak jeszcze wciąż XX wiek. Bankowość detaliczna jest mocno z przodu. Wynika to chyba również z tego, że łatwiej wymyślać rozwiązania dla detalu. Ci, którzy się tym zajmują, sami są użytkownikami serwisów detalicznych. Jeśli chodzi o bankowość korporacyjną, to dopiero zaczyna się otwierać na innowacje. Do niedawna niewiele się działo. Może poza tym, że z instalowanych w systemie „internet bankingów” przeszliśmy na rozwiązania internetowe. Co ciekawe, my proponując jakieś rozwiązania technologiczne, trochę odbijaliśmy się od ściany. Była mowa o tym, że klienci chcą bankowości mobilnej. Ale my właśnie wiele razy spotkaliśmy się ze stwierdzeniem, że ona do obsługi korporacji nie jest potrzebna. Bo jeśli klient chce się dowiedzieć, czy rozliczenia zostały dokonane, to z poziomu systemu w firmie. Inna sprawa, że o ile klienta detalicznego można do zmiany „zmusić”, o tyle korporacyjnego już niekoniecznie. Niechęć do zmiany jest np. po stronie księgowych, którzy często obsługują systemy – powiedział Zbigniew Pomianek.

W obsłudze firm zróżnicowanie klientów jest dużo większe niż w detalu. Istotna będzie więc personalizacja i próba wykorzystania technologii do personalizacji obsługi klienta. Ja bym zaryzykował stwierdzenie, że będzie próba ograniczania roli doradcy. Zapewne to się zacznie od mniejszych firm. Istotny tu będzie czynnik kosztowy. Ale też będzie to zgodne z oczekiwaniami nowego pokolenia klientów, którzy bezpośredniego kontaktu tak bardzo nie potrzebują. Ponadto przyszłość przyniesie automatyzację procesów na jeszcze większą skalę – dodał.

Jednym z tematów dyskusji była także kwestia bezpieczeństwa usług bankowych. Jak pokazały wyniki raportu Asseco „Bankowość korporacyjna dziś i w przyszłości” jest ono bardzo istotne. Aż 47% badanych oceniło jego znaczenie na tym samym poziomie, co innowacyjności. Czy istnieje zatem realne zagrożenie, któremu mogą ulec systemy bankowe? Jak postrzegają to sami klienci?

Nie ulega wątpliwości, że banki są awangardą, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Technologia generuje ryzyko, ale też próbuje coś z tym zrobić. Na pewno jest ogromny postęp, jeśli chodzi o te samouczące się algorytmy. Dobrze, że została podkreślona kwestia wiedzy. Klienci banków, którzy się tym nie interesują, po prostu nie mają świadomości, że cały czas dzieje się coś, co potencjalnie może być zagrożeniem. Według mnie to jest duże ryzyko. Nie tak dawno, gdy bankowość internetowa dopiero się popularyzowała, mówiono, że jej zaleta polega na tym, że jest dostępna z każdego miejsca i z każdego komputera. Ta reklama została ludziom w głowach. Ale dzisiaj już się mówi, że nie z każdego komputera, bo on powinien być odpowiednio zabezpieczony. Jest tylko pytanie, na ile ta świadomość bezpieczeństwa rzeczywiście funkcjonuje – dodał.

W debacie Dziennika Gazety Prawnej uczestniczyli także Agnieszka Wolska, Dyrektor Obszaru Bankowości Korporacyjnej, Santander Bank Polska; Andrzej Gliński, Członek Zarządu, Bank Millennium; Krzysztof Kalicki, Prezes Zarządu, Deutsche Bank Polska; Maciej Kropidłowski, Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej, Bank Handlowy; Dariusz Kucharski, Członek Zarządu, HSBC Bank Polska oraz Marcin Prusak, Członek Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej, DNB Bank Polska.

Relacja z wydarzenia ukazała się 04.12.2018 r. w Dzienniku Gazeta Prawna, nr 235, str. 10-11.

Zobacz także