Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Jak usprawnić obsługę handlu instrumentami finansowymi?

Bezpieczny dostęp do bieżącej informacji rynkowej oraz sprawne zarządzanie zleceniami w dowolnym miejscu i czasie to kluczowe korzyści, jakie powinien oferować system dostępowy do giełdowej platformy transakcyjnej. Przykładem takiego rozwiązania jest Promak TS, który został wdrożony przez Asseco na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Asseco_GPW_CaseStudy

Zobacz także