Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Jak skutecznie budować przewagę konkurencyjną w biznesie?

Tworzenie nowych rozwiązań i usług jest kluczowym elementem w zdobyciu przewagi konkurencyjnej i umocnieniu pozycji na rynku. W jaki sposób firmy powinny szukać innowacyjnych pomysłów na rozwój swojego biznesu? Czy współpraca ze startupami może być jedną z metod na osiągnięcie sukcesu w tym zakresie? To tylko wybrane zagadnienia, o których rozmawiano 6 marca podczas spotkania pod hasłem „Demo Day”. Wzięli w nim udział eksperci z Pionu Energetyki i Gazownictwa Asseco Poland.

Wydarzenie było okazją do podsumowania intensywnego roku pracy podczas projektu Pilot Maker. Był to program pilotażowych wdrożeń realizowany przez firmę doradczą techBrainers. Jego celem jest pomoc w nawiązaniu współpracy dużych przedsiębiorstw ze startupami. Program był realizowany m.in. wspólnie z firmami Tauron, Kross, Amplus oraz Asseco. Podczas wydarzenia przedstawiono kilkanaście wybranych rozwiązań, jakie udało się już opracować i wdrożyć.

W trakcie „Demo Day” w spotkaniach korporacji ze startupami realizowanych w formule RoundTables uczestniczyli Jerzy Popowicz, Dyrektor Rozwoju Biznesu oraz Sebastian Markowski, Dyrektor Działu Zarządzania Projektami i Relacji Międzynarodowych w Asseco.

Celem naszych spotkań było zaproszenie startupów do współpracy przy rozwoju mini aplikacji na platformę AUMS Digital, którą obecnie rozwijamy. W oparciu o nią chcemy oferować naszym klientom możliwość poszerzenia ich oferty o nowe produkty. Taki model zapewni im dostęp do dużej liczby klientów korzystających z usług e-commerce oferowanych w ramach AUMS Digital – powiedział Jerzy Popowicz, Dyrektor Rozwoju Biznesu, Asseco Poland.

Projekt Pilot Maker jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także w ramach programu „Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB”, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Zobacz także