Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco wdrożyło nowoczesny eBOK do zdalnej obsługi klientów w MPGK Chełm

Asseco Data Systems zakończyło modernizację systemu informatycznego w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Chełmie. W ramach współpracy został wdrożony m.in. eBOK, czyli elektroniczne biuro obsługi klienta. Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań usprawniono komunikację z odbiorcami usług świadczonych przez MPGK, a sprawy bieżące mogą być załatwiane za pomocą kanałów online.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (MPGK), działające na rzecz mieszkańców miasta Chełm i przyległych gmin jest wieloletnim klientem Asseco Data Systems. Zakończona kompleksowa modernizacja oprogramowania bilingowego KOM-MEDIA obejmowała migrację aktualnie działającego rozwiązania do nowoczesnego środowiska informatycznego przy zapewnieniu wyższego poziomu bezpieczeństwa jego eksploatacji. Ponadto system został zaktualizowany do nowej wersji, umożliwiającej współpracę z elektronicznym biurem obsługi klienta (eBOK).

„Pandemia ograniczyła kontakty osobiste i zmieniła sposób załatwiania wielu codziennych spraw. Stało się dla nas jasne, że chcąc wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, musimy przekazać w ich ręce narzędzie, które pozwoli na kontakty zdalne. Modernizacja dotychczasowego systemu i wprowadzenie elektronicznego biura klienta odpowiedziało na nasze potrzeby. Jest to rozwiązanie doskonale realizujące cel usprawniania komunikacji, który dodatkowo przynosi wiele korzyści optymalizujących współpracę między przedsiębiorstwem a naszymi klientami, pozwalając na szybki kontakt” – podkreśla Tomasz Pomiankiewicz, Dyrektor Sprzedaży, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie.

Wdrożenie w MPGK Chełm modułu eBOK pozwoliło na usprawnienie komunikacji z odbiorcami świadczonych przez przedsiębiorstwo usług. System umożliwił im także dostęp do podstawowych informacji m.in. wykazu faktur oraz historii odczytów na licznikach. Ponadto klienci będą mogli otrzymać e-faktury.

„W ramach projektu realizowanego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie wdrożone zostały nowe rozwiązania, które w znaczący sposób podnoszą poziom obsługi klientów. Obecnie za pośrednictwem Internetowego Biura Obsługi Klienta (eBOK) każdy z odbiorców usług MPGK ma możliwość zdalnego podglądu danych stanowiących podstawę do jego rozliczania oraz może kontrolować i weryfikować zgodność przekazanych elektronicznie odczytów z posiadanych urządzeń pomiarowych. W systemie eBOK są dostępne analizy ilościowe i kosztowe zużywanych mediów, co przekłada się na bardziej efektywne działanie na rzecz środowiska np. zwrócenie uwagi na oszczędzanie wody. Ponadto, klienci mogą składać on-line różnego rodzaju wnioski dotyczące świadczonych usług i na bieżąco śledzić ich realizację.” – podkreśla Robert Walicki, Dyrektor Pionu Rozwiązań Komunalnych w Asseco Data Systems.

Zobacz także