Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Infrastruktura banków w chmurze

 

Na początku roku  Urząd  Komisji Nadzoru Finansowego wydał długo oczekiwany przez branżę tzw. komunikat chmurowy. Dotyczy on przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej: publicznej lub hybrydowej.  W jakim stopniu ta zmiana wpłynie na przeniesienie architektury informatycznej banków do chmury? Odpowiedzi na to pytanie udzielił Lech Szczuka, koordynator ds. chmury w Asseco Poland w wypowiedzi dla Gazety Bankowej.

Aktualnie na rynku obserwujemy stale rosnące zainteresowanie rozwiązaniami chmurowymi. Styczniowy komunikat KNF był jednym z czynników tej sytuacji. Był to wyraźny sygnał dla podmiotów regulowanych, ale również dla całego rynku wskazujący, że rozwój w kierunku chmury jest nie tylko akceptowany, ale również pożądany. Po pięciu miesiącach wyraźnie odczuwamy efekty tego dokumentu – bankowość jest jednym z sektorów, wśród których widzimy większą gotowość do przejścia na chmurę. Kolejnym czynnikiem , który na to wpłynął jest pandemia COVID-19, z którą rynek boryka się od marca. Nasza gospodarka potrzebuje w obecnej sytuacji innowacyjnych rozwiązań, aby móc się efektywnie rozwijać, a chmura daje takie możliwości. Istotne jest więc zarówno wydanie komunikatu, jak również fakt, że pojawił się on w kluczowym momencie.

Zobacz także