Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Bank Spółdzielczy w Mosinie dołączył do Systemu SGB

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie jest kolejną instytucją finansową, która dołączyła do grona użytkowników Systemu Spółdzielczej Grupy Bankowej. Asseco Poland wdrożyło w GBS w Mosinie system def3000 na podstawie trójstronnej umowy pomiędzy Bankiem, Asseco, a Spółdzielczą Grupą Bankową.

System operacyjny def3000 funkcjonuje w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie od 6 lipca 2020. Wszyscy nowi i dotychczasowi Klienci Banku obsługiwani są w nowym systemie. Bank zdecydował się na wdrożenie nowego systemu w czasie znacznie krótszym niż standardowy. Dodatkowym utrudnieniem były nieprzewidziane okoliczności związane z Covid-19, które wymusiły opracowanie i uruchomienie procedur związanych m.in. z narzędziami pracy zdalnej.

„Realizacja projektu była dużym wyzwaniem, udało się jednak utrzymać założony rytm pracy i jakość realizowanych działań. Realizacja wdrożenia była możliwa dzięki zaangażowaniu wszystkich stron i ścisłej współpracy Banku, SGB Banku oraz Asseco Poland. Tak szybkie wdrożenie jest zasługą bardzo dobrej organizacji oraz zaangażowania wszystkich stron uczestniczących w realizacji projektu” – powiedział Andrzej Nowakowski, Dyrektor Pionu Banków Spółdzielczych w Asseco Poland.

Zobacz także