Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

IFPUG docenił działania Polaków

Zarząd Międzynarodowej Grupy Użytkowników Punktów Funkcyjnych (IFPUG) spotkał się z członkami organizacji, działającymi na terenie Polski. Spotkanie odbyło się 8 października w Krakowie i miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie wymiarowania projektów informatycznych za pomocą metodyki IFPUG. Zarząd zapoznał się także z inicjatywami podejmowanymi na polskim rynku.

 
W skład Zarządu IFPUG wchodzą głównie osoby, działające na rynku Ameryki Północnej i Południowej, jak również z Hiszpanii i Włoch. Duże zainteresowanie wzbudziło więc u nich stosowanie metodyki punktów funkcyjnych (FP) i procesu oceny wielkości oprogramowania na podstawie wymagań niefunkcjonalnych (SNAP) przez klienta Asseco – firmę Orange Polska oraz przez instytucje z sektora publicznego. Z pomocą Asseco te dwie metodyki wdrożone zostały w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, gdzie stosowane są do wymiarowania i rozliczania prac za projekty informatyczne. Kolejną instytucją państwową zainteresowaną takim wdrożeniem jest Ministerstwo Finansów.

 
Na spotkaniu Asseco reprezentował Tomasz Marchel, Architekt z Pionu Telekomunikacji i Mediów.

 
W związku z dużym doświadczeniem w obu metodykach, a szczególnie z praktycznym stosowaniem metodyki SNAP, zostałem zaproszony przez zarządu IFPUG do dwóch jednostek (Functional Sizing Standards Committee, Non-Functional Sizing Standards Committee), zajmujących się rozwojem obu metodyk – powiedział Tomasz Merchel. Spotkanie uważam za bardzo owocne, zarząd IFPUG zauważył oraz docenił prężne działania na polskim rynku i chce wspierać inicjatywy wdrażania, jak również propagowania metodyki w różnych instytucjach – dodał.

 
Kolejne konferencje planowane przez IFPUG to ISMA11 w Sao Paulo (18.11.2015) oraz ISMA12 w Rzymie (3-5.05.2015).

 
Fot.: IFPUG