Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Grupa Lotos stawia na Asseco

Asseco już ponad 11 lat zapewnia wsparcie informatyczne dla Grupy Lotos. Spółka odpowiada za realizację kolejnych projektów w ramach wdrażania Zintegrowanego Systemu Informatycznego SAP (ZSI SAP)

 
– W roku 2003 Asseco rozpoczęło w grupie Lotos wdrażanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego SAP (ZSI SAP). Z jakimi największymi trudnościami i wyzwaniami w ciągu 11 lat Asseco musiało się zmierzyć przy wdrażaniu ZSI?

Największym wyzwaniem w naszej wieloletniej współpracy z Grupą Lotos było dostosowanie wdrażanego rozwiązania do warunków ciągłej zmiany biznesowej i organizacyjnej. Tworzony system musiał zapewniać szybki przepływ informacji, systematyzować procesy, optymalizować koszty oraz podnosić efektywność działań w obszarach produkcji, logistyki i sprzedaży. Rozwój systemu miał także odpowiadać na potrzeby związane z wprowadzeniem elektronicznych kanałów sprzedaży i elektronicznej wymiany dokumentów. Dodatkowo, jego zadaniem było wspieranie nowych obszarów działalności. Musiał też współdziałać z systemami rządowymi oraz unijnymi.

 
– Grupa Lotos jest firmą specyficzną – to jedna z największych grup w Polsce prowadząca działalność w bardzo wielu, często wysoce specjalistycznych, obszarach. Czy wdrażanie ZSI SAP wiązało się z zastosowaniem specjalnych rozwiązań i wymagań wobec IT, czy wykorzystywano typowe rozwiązania?

Każde zagadnienie biznesowe analizowane było pod kątem możliwości zastosowania jak najlepszego wsparcia informatycznego. Tam gdzie oprogramowanie standardowe np. SAP Oil&Gas było najlepiej oceniane, tam było ono stosowane. Z drugiej strony, w sytuacji gdy najlepszym wyjściem było stworzenie dedykowanego oprogramowania  – wówczas decydowano się na taki krok. Niemniej za każdym razem, gdy podejmowane były podobne decyzje, ważne było uwzględnienie w danym rozwiązaniu interesu całej Grupy Kapitałowej oraz wykorzystanie posiadanych już w Grupie technologii.

 
– Asseco współpracuje z wieloma dużymi grupami z innych sektorów gospodarki. Czy współpraca z Lotosem znacząco się różni od współpracy z bankami czy firmami telekomunikacyjnymi, czy też te różnice są stosunkowo niewielkie?

Grupa Lotos jest przedsiębiorstwem bardzo innowacyjnym, wdrażane systemy często o kilka lat wyprzedzają te stosowane w innych koncernach. Menedżerowie stale poszukują rozwiązań podnoszących wartość i efektywność działań Grupy. Dodatkowo Grupa wciąż poszukuje nowych obszarów działań jak np. własne wydobycie ropy naftowej na platformach wiertniczych Lotos Petrobaltic. System ZSI musi dotrzymywać kroku tym wymaganiom, a często stanowić motor napędowy dla tych działań.

 
– Jakie były podstawowe oczekiwania Lotosu wobec ZSI SAP?

Początkowo system ZSI miał wesprzeć proces restrukturyzacyjny, stanowić trzon tworzonego Centrum Finansowo-Księgowego, zapewnić informację finansową i zarządczą, jak również wspierać gospodarkę magazynową, sprzedaż w spółkach dystrybucyjnych oraz elementy produkcji i ekspedycji towarów. Z czasem jednak zakres wdrożenia rozszerzał się na kolejne procesy Grupy, kolejne podmioty w Grupie i rodzaje działalności.

 
– Jakie inne ciekawe wdrożenia Asseco zrealizowało dla Lotosu?

Wraz z rozwojem systemu ZSI przeprowadzono wiele ciekawych projektów takich jak System Zarządzania Relacjami z Klientem (CRM), wsparcie dla zarządzania ryzykiem (Enterprise Risk Management), portal gospodarki remontowej (Portal PM), system wspierający klasyfikację i śledzenie materiałów niebezpiecznych (SDS), a także portal komunikacji z klientami (eSprzedaż), zawierający m.in. możliwość zamawiania materiałów i śledzenia statusu realizacji zlecenia, odbioru eFaktur oraz przekazywania informacji do klientów.

 

 

Tomasz Jadczak, Starszy Menedżer Projektu, Asseco Poland