Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Wrota Lubelszczyzny już otwarte

Zakończono fazę wdrożeniową projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”. Obecnie rozpoczął się 5-letni etap utrzymania systemu. Za realizację tego przedsięwzięcia, którego celem jest informatyzacja administracji na terenie województwa lubelskiego, odpowiadało Asseco Poland w konsorcjum z Otago i lokalną firmą E-Studio. Wartość projektu to 15,2 mln zł netto.

 

W ramach projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji” w województwie lubelskim stworzona została elektroniczna platforma obsługi obywateli. Ponadto blisko 700 jednostek samorządowych, w tym szkoły, biblioteki i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, połączono systemem elektronicznego obiegu dokumentów, który umożliwia sprawną wymianę informacji. Rozwiązanie zostało także zintegrowane z platformą e-PUAP. Dodatkowo zmodernizowano i rozbudowano istniejącą infrastrukturę informatyczną.

 

Asseco jest jednym z największych dostawców IT dla sektora administracji publicznej – powiedział Piotr Siarkiewicz, Dyrektor Handlowy w Pionie Infrastruktury, Asseco Poland. Dzięki naszemu doświadczeniu w dużych wdrożeniach informatycznych, udało nam się sprawnie zrealizować projekt budowy e-administracji – „Wrota Lubelszczyzny”. W prace, które trwały 2 lata, po stronie Asseco zaangażowanych było 10 wysokiej klasy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem – dodał.

 

Informatyzacja ma pozytywny wpływ na wizerunek urzędów, które stają się bardziej przyjazne obywatelom. Usprawnia obsługę mieszkańców województwa, którzy mogą załatwiać sprawy urzędowe oraz wnosić opłaty za pośrednictwem Internetu. Skraca również czas ich realizacji. Ponadto mają oni możliwość sprawdzenia statusu spraw w dowolnym miejscu i czasie.

 

Sukces, jakim okazało się wdrożenie tego projektu nie byłby możliwy, gdyby nie ogromne zaangażowanie wszystkich osób, które przy nim pracowały – powiedział Wojciech Romanek, Kierownik Projektu, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Teraz możemy śmiało powiedzieć, że Lubelszczyzna to nowoczesne urzędy, które są łatwo dostępne dla obywateli – dodał.

 

Dodatkowo e-administracja umożliwia redukcję kosztów związanych ze świadczonymi przez jednostki samorządowe usługami oraz podnosi atrakcyjność województwa dla inwestorów.