Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Giełda coraz mocniejsza! Jakie perspektywy rozwoju?

Jakie będą perspektywy rozwoju rynku kapitałowego? Jakie technologie pomogą w inwestowaniu? W jaki sposób będą one wspierać rozwój domów maklerskich? Odpowiedzi m.in. na te pytania poznają uczestnicy XXI Konferencji Izby Domów Maklerskich, która odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 4-5 marca br. Tematem przewodnim spotkania będzie „Rynek kapitałowy dla wsparcia inwestycji i wzrostu gospodarczego w czasie spowolnienia”. W spotkaniu udział wezmą eksperci Asseco: Artur Trunowicz, Dyrektor Pionu Rynku Kapitałowego oraz Agnieszka Kugler, Dyrektor Działu Analiz, którzy opowiedzą m.in. o trendach w cyfrowej transformacji usług maklerskich i doradztwa inwestycyjnego.

Wzrost liczby inwestorów indywidualnych to głównie skutek obniżenia oprocentowania lokat bankowych. W związku z tym Polacy od  marca do września 2020 r. wycofali blisko 1/5 środków, czyli ok. 65 mld zł, które jeszcze rok temu zasilały ich bankowe rachunki depozytowe. Klienci, ponosząc straty na lokatach, coraz częściej wybierali inwestycje giełdowe, co przełożyło się na wzrost nowo otwartych rachunków maklerskich. Jest to ogromna szansa dla tego rynku, który stoi przed wyzwaniem utrzymania i dalszego pozyskiwania klientów, co oznacza konieczność dostosowania modelu współpracy do nowej rzeczywistości, która w coraz większym stopniu staje się cyfrowa.

Konferencja IDM to coroczne spotkanie czołowych przedstawicieli rynku kapitałowego – inwestorów, spółek giełdowych, domów maklerskich, banków, organów rządowych, giełd i instytucji rozliczeniowych, organizacji biznesowych i samorządowych. Tegoroczna konferencja będzie poświęcona wyzwaniom, jakie stoją przed firmami inwestycyjnymi, przedsiębiorstwami, ustawodawcą, regulatorem, administracją rządową i pozostałymi uczestnikami rynku w związku z pilną potrzebą dalszego rozwoju rynku kapitałowego jako ważnego źródła finansowania inwestycji w czasie spowolnienia gospodarczego Polski po pandemii.

Zobacz także