Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Przynależność do czołowej firmy IT to potencjał biznesowy i szansa rozwoju dla pracowników

O obszarach działalności Asseco Data Systems oraz kulturze organizacyjnej spółki z punktu widzenia zasobów ludzkich opowiada Małgorzata Tadeusiewicz, Dyrektor HR Asseco Data Systems.

Asseco Data Systems jest częścią Grupy Asseco od 2016 r. Spółka tworzy oprogramowanie dla szerokiego grona odbiorców, m.in. sektora leasingowego oraz samorządowego. Jest też certyfikowanym dostawcą kwalifikowanych usług zaufania, który jako pierwszy podmiot wprowadził na polski rynek mobilny kwalifikowany podpis elektroniczny.

Jednym z filarów działalności firmy, który wymaga bardzo doświadczonego zespołu specjalistów jest Obszar Administracji Terenowej, który jest liderem na rynku dostawców oprogramowania dla samorządów.

Poszukujemy przede wszystkim deweloperów IT – ekspertów do zespołów zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem kompleksowych rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie miastem i obejmujących wszystkie obszary jego działalności. Do realizacji tych zadań potrzebni są doświadczeni programiści Java, PL/SQL, Forms.
mówi Małgorzata Tadeusiewicz, Dyrektor HR w Asseco Data Systems.

Małgorzata Tadeusiewicz zwraca też uwagę na fakt, że w Grupie Asseco pracownicy mogą się realizować w potencjalnie wielu obszarach.

 Na tle polskiej branży IT wyróżnia nas przede wszystkim szerokie spektrum działania i możliwość pracy zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego – na rynku krajowym i zagranicznym. Firma jest podzielona na obszary biznesowe, które mają dużą autonomię, co pozwala nam z jednej strony zachować zwinność mniejszych organizacji, a z drugiej – korzystać z dobrodziejstw i potencjału całej spółki.
mówi Dyrektor HR Asseco Data Systems.

Wśród czynników pozazawodowych, które wpływają na decyzję pracowników o dłuższej współpracy z pracodawcą, ekspert Asseco Data Systems wymienia m.in. wspólnie realizowane akcje społeczne.

Angażujemy się w akcje społeczne realizowane przez pracowników np. zbiórki na rzecz bezdomnych zwierząt. Zauważyliśmy, że młodzi ludzie, którzy wchodzą na rynek pracy zwracają szczególną uwagę na to, czy firma podejmuje działania na rzecz lokalnej społeczności – bez względu na to, czy wynika to z modelu biznesowego, czy też są to inicjatywy pracowników. Staramy się wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom.
– podkreśla Małgorzata Tadeusiewicz.

Cytaty pochodzą z publikacji Asseco szuka specjalistów IT, która ukazała się w Gazecie Wyborczej.

Zobacz także