Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Eksperci Asseco będą uczyć o cyfryzacji

Branża IT mierzy się cały czas z problemem niedoboru informatyków, ale również menedżerów, którzy są w stanie zarządzić cyfrową zmianą w organizacji. O inicjatywie CyberScience, o studiach podyplomowych, które mają kształcić przyszłych ekspertów oraz o roli Asseco w edukowaniu fachowców rozmawiamy z Eweliną Chudy, Kierownikiem Zespołu Zarządzania Produktami Asseco Data Systems.

Branża IT odczuwa brak specjalistów. Czy Asseco również dostrzega ten problem?

Cyfryzacja wkracza w kolejne dziedziny naszego życia. Stała się niezbędnym elementem funkcjonowania firm i instytucji. Wprowadzanie rozwiązań cyfrowych wymaga z jednej strony pracy ekspertów IT, architektów, deweloperów, analityków, jak również wsparcia kadry zarządzającej i odpowiedniego przygotowania pracowników do zmiany. Krytyczne jest również cyberbezpieczeństwo i w  tym obszarze firmy oraz instytucje również potrzebują fachowców. Dlatego do tych wszystkich procesów potrzebni są liderzy zmian, z szerokim spojrzeniem, z perspektywy różnych obszarów organizacji. Z raportu „Luka paperless i inne wyzwania na drodze do cyfryzacji dokumentów w biznesie”, opracowanego przez Asseco wynika, że dla 61% firm największą barierą we wdrażaniu narzędzi do cyfryzacji dokumentów jest brak specjalistów w tym zakresie. Szacuje się, że w Polsce brakuje obecnie 50 tys. informatyków w tym: programistów, deweloperów i architektów, ale również menedżerów, którzy są w stanie przeprowadzić organizację przez cyfrową zmianę.

Czym jest projekt CyberScience, w który zaangażowało się Asseco?

Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE to konsorcjum naukowo-dydaktyczne, utworzone przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy NASK, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Politechnikę Śląską. Inicjatywa ma na celu prowadzenie działań badawczych i dydaktycznych. Inicjatorzy będą prowadzić działania, które mają pomagać podnosić kwalifikacje zarówno fachowców, jak i działać na polu kompetencji cyfrowych w społeczeństwie. Jednym z pierwszych projektów konsorcjum są studia podyplomowe, które będą opierać się na interdyscyplinarności – uczestnik ma zrozumieć technologię, aby móc o niej mówić i z nią pracować przy projektach.

Cyber Science

Co to dokładnie oznacza?

Cyberscience jest odpowiedzią na zapotrzebowania rynkowe determinowane przez gospodarkę cyfrową. Celem projektu jest kształcenie specjalistów, którzy są obecnie poszukiwani na rynku, będących w stanie wesprzeć przedsiębiorców we wdrażaniu projektów IT, ale także w transformacji cyfrowej. Obecnie uruchomione zostały dwa kierunki: Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej. Aspekty prawne, technologiczne i zarządcze oraz Zarządzanie cyberbezpieczeństwem. W zależności od wybranego kierunku studiów, są one przeznaczone dla prawników, ekonomistów, zarządzających, informatyków, a także dla przedstawicieli administracji wdrażających systemy oraz dla absolwentów uczelni, którzy chcą nabyć lub rozszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem.

Program składa się z szeregu modułów, w ramach których wyróżniono komponenty takie jak: prawo, technologia, wykorzystanie w biznesie (zarządzanie) oraz praktyczne zastosowanie. Oznacza to, że mocny nacisk będzie kładziony nie tylko na teoretyczne podstawy, ale przede wszystkim na praktykę. Przykładowo w module blockchain i smart contract najpierw będą omówione aspekty prawne, następnie sama technologia, czym jest, a także jak może być wykorzystywana w praktycznych rozwiązaniach. Na końcu organizowane będą ćwiczenia w tworzeniu i budowaniu smart contract. Zajęcia poprowadzą topowi wykładowcy, znani i rozpoznawalni na rynku. Zagwarantuje to dostęp do najnowszej wiedzy i do skutecznych metod pozyskiwania przez uczestników praktycznych umiejętności.

Na czym polega innowacyjność tych studiów?

Zajęcia prowadzone są w ok. 80% online, a wykłady w modelu VOD, czyli można je sobie obejrzeć i wysłuchać w dowolnym momencie. Studia mają interdyscyplinarny charakter i odbywają się w dużej części w formie warsztatów i ćwiczeń, prowadzonych przez znanych w branży profesorów i ekspertów, m.in. dr Michała Nowakowskiego, dr hab. prof. UKSW Marka Świerczyńskiego, dr. hab. Dariusza Szostka czy mec. Xawerego Konarskiego z kancelarii TKP. W programie są również przewidziane fakultatywne wyjazdy studyjne, organizowane wspólnie z partnerami studiów m.in. z Asseco. Uroczyste zakończenie studiów będzie odbywało się w formule Hackathonu, który integruje i buduje społeczność, ale też poprzez pracę w grupach, przygotowuje do nowych wyzwań zawodowych. Istnieje także możliwość wyboru specjalizacji FinTech lub LegalTech. Studia Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem są zgodne z wymogami PTI uprawniające do złożenia egzaminu, ze specjalizacjami (administracja, Fintech). Przygotowanie do NIS2. Dla najlepszych studentów planowane są staże w NASK.

Jaka jest rola Asseco w projekcie studiów podyplomowych?

Jesteśmy liderem cyfryzacji w Polsce, zależy nam na tym, aby upowszechniać zagadnienia związane z cyfryzacją, kształcić specjalistów z zakresu digitalizacji i cyberbezpieczeństwa oraz edukować na temat tego, jakie możliwości dają nowoczesne technologie w biznesie. Chcemy również przyczyniać się do podnoszenia kompetencji cyfrowych w naszym społeczeństwie.  Dlatego jesteśmy partnerem Cyber Science i będziemy prowadzić zajęcia na uruchomionych studiach podyplomowych. Zajęcia prowadzone przez ekspertów Asseco będą odbywały się pod wspólnym tytułem „Cyberbezpieczeństwo procesów biznesowych w firmie”. Będą odbywały się w formule VOD i onsite.

Jakie tematy będą podejmowane w ramach studiów?

Pierwszym wykładowcą będzie Artur Miękina, Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych, Asseco Data Systems, który realizuje w Asseco duże wdrożenia dla klientów korporacyjnych m.in. platformy do elektronicznego obiegu dokumentów. Jest także wiceprzewodniczącym i ekspertem Komitetu Administracji Cyfrowej Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), a także wiceprzewodniczącym i członkiem rady Związku Cyfrowa Polska. Od prawie 20 lat związany z zagadnieniami architektury klucza publicznego (PKI), w tym podpisu elektronicznego. W kręgu jego zainteresowań są usługi zaufania i identyfikacja elektroniczna, wynikające z rozporządzenia eIDAS, procesy transformacji cyfrowej oraz paperless. Współtworzył jedno z kwalifikowanych Centrów Certyfikacji w Polsce oraz uczestniczył w kluczowych projektach informatycznych z zakresu identyfikacji i uwierzytelniania użytkowników. Tematem głównym jego wykładu będzie: Ekosystem paperless – czym jest i jaka jest jego rola. Rozwinie takie zagadnienia jak: usługi zaufania, elektroniczna identyfikacja tożsamości oraz czym jest platforma zarządzania dokumentami elektronicznymi. Będzie mówił także o cyberbezpieczeństwie na trzech poziomach: proces, hardware, legal oraz o ryzyku związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji i jaka jest w tym rola usług ekosystemu paperless.

Warsztaty onsite będą skupiać się na praktycznych aspektach cyfryzacji z wykorzystaniem usług zaufania i bezpieczeństwa. Podczas tych zajęć do Artura Miękiny dołączy Marcin Mastalerz, Główny Analityk, Asseco Data Systems, który jest doświadczonym wykładowcą akademickim Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego praca naukowa obejmuje szeroki zakres zainteresowań, takich jak: jakościowe i ilościowe sposoby wymiarowania systemów informatycznych, optymalizacja procesów biznesowych z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych oraz strategie informatyzacji przedsiębiorstw.

W ramach części warsztatowej eksperci Asseco wraz z uczestnikami zrealizują projekt mający na celu optymalizację procesu biznesowego organizacji z wykorzystaniem usług zaufania, czego efektem będzie opracowanie alternatywy strategicznej cyfryzacji organizacji.

Zobacz także