Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

E-podpis od Asseco wchodzi na rynek zdrowia

Elektroniczna dokumentacja staje się nie tylko wymogiem prawnym, ale może poprawić efektywność działania placówki medycznej. Właśnie dlatego sieć klinik rehabilitacyjnych i domów opieki ORPEA Polska zdecydowała się na zakup 500 kwalifikowanych podpisów elektronicznych w chmurze – Simply Sign. Zostały one udostępnione w ramach działającego w jednostce oprogramowania Asseco Medical Management Solutions (AMMS). Jest to największe w Polsce wdrożenie podpisu w modelu SaaS, zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia.

Kwalifikowany podpis elektroniczny w chmurze jest wykorzystywany do uwierzytelniania m.in.: dokumentacji medycznej, zleceń badań, podań leków, a także kluczowych z punktu widzenia procesu leczenia wpisów, bezpośrednio z poziomu Szpitalnego Systemu Informacyjnego – HIS. Może być też wykorzystywany do podpisywania dokumentów finansowych, kadrowych, podatkowych oraz innych cywilnoprawnych. Zastosowane tego typu rozwiązania nie wymaga podłączenia do stacji roboczych żadnych urządzeń, nośników zewnętrznych, ani instalowania na nich dodatkowego oprogramowania. Dzięki temu składanie podpisu jest całkowicie niezależne od sprzętu zapewniając tym samym mobilność, co do tej pory było nie możliwe.

Uruchomienie w systemie AMMS obsługi chmurowego podpisu kwalifikowanego dało nam dużo możliwości. Kluczową sprawą było osiągnięcie niezbędnych oszczędności. Chmurowy podpis elektroniczny nie jest bowiem, przypisany na stałe do jednej osoby. Dzięki temu przy jakichkolwiek zmianach personalnych wybrana licencja trafia do wolnej puli i może być przypisana nowemu pracownikowi bez ponoszenia kosztów. Dodatkową korzyścią jest prosta obsługa poprzez aplikację AMMS, którą zna już dobrze nasz personel. Poza tym certyfikat przechowywany jest w chmurze, więc nie można go np. zapomnieć zabrać do pracy, co się zdarzało przy tradycyjnych rozwiązaniach – powiedział Paweł Szymański, Dyrektor IT, ORPEA Polska.

Z punktu widzenia biznesowego kwalifikowany podpis elektroniczny zapewnia interoperacyjność i transgraniczność dokumentom elektronicznym. Dzięki temu placówka medyczna może współpracować z wieloma podmiotami w kraju i za granicą. Chodzi tu o wymianę dokumentacji, zlecanie badań, a także o kontakty z dostawcami leków oraz urządzeń. Dodatkowo uruchomienie podpisu w aplikacji AMMS w znaczącym stopniu usprawnia proces obsługi pacjenta i zarządzania jednostką – Krzysztof Groyecki, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland.

Wdrożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w placówce medycznej pozwala na całkowite wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów zarówno wewnątrz jednostki, jak i w relacjach z podmiotami zewnętrznymi. Takich możliwości nie daje „podpis zaufany” lub „podpis PUE ZUS”, które są prawnie dopuszczone do stosowania tylko w ścisłe określonych przypadkach – powiedział Artur Miękina, Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych, Pion Usług Bezpieczeństwa i Zaufania, Asseco Data Systems.

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem UE 910/2014 (tzw. eIDAS) kwalifikowany podpis elektroniczny jest uznawany we wszystkich państwach członkowskich Unii. Dokument elektroniczny jest też tak samo ważny, jak ten posiadający podpis własnoręczny.

Umowa z Asseco została zawarta na okres 5 lat.

Strona Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego Simply Sign by Asseco

Strona systemu dla szpitali i dużych jednostek zdrowia Asseco Medical Management Solutions

***

Asseco Poland jest największą polską firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 25 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla firm i instytucji z kluczowych sektorów gospodarki. To obecnie największa spółka informatyczna w Europie Środkowej oraz szósty producent oprogramowania w Europie. Jest liderem na rynku rozwiązań informatycznych dla opieki zdrowotnej i producentem autorskich rozwiązań IT, z których korzysta ponad 450 szpitali w Polsce, jednostki Narodowego Funduszu Zdrowia, Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, uzdrowiska, a także ponad 14 tys. przychodni i gabinetów lekarskich. Oprogramowanie Asseco przeszło pomyślnie testy podczas maratonu Connectathon IHE w Hadze w 2018 roku. Jest to oficjalne potwierdzenie współdziałania systemów Asseco z innymi rozwiązaniami informatycznymi oraz ich zgodności z profilami integracyjnymi IHE. Wykorzystanie profili IHE jest rekomendowane przez Komisję Europejską oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).

ORPEA Polska (wcześniej MEDI-system) działa od 2001 roku. Jest liderem stacjonarnej opieki długoterminowej. Oferuje blisko 1000 miejsc w dziewięciu nowoczesnych ośrodkach – domach opieki i klinikach rehabilitacyjnych, głównie na Mazowszu, a także w Chorzowie i we Wrocławiu, gdzie poza domem opieki funkcjonują Mieszkania dla Seniorów (formuła assisted living). Ośrodki specjalizują się w usługach opiekuńczo-leczniczych oraz rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej i kardiologicznej. O zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców i pacjentów dba ponad 750-osobowy zespół (pielęgniarki i opiekunki, fizjoterapeuci, lekarze, terapeuci zajęciowi, logopedzi i psycholodzy, personel pomocniczy i administracyjny). ORPEA Polska oferuje opiekę na oddziałach rehabilitacyjnych oraz w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych (ZOL) w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub w formie komercyjnej. Firma jest częścią największej w Europie sieci domów opieki i klinik rehabilitacyjnych ORPEA, obecnej w branży od 1989 r. lat z potencjałem blisko 87 000 miejsc (ponad 850 placówek) w 10 krajach europejskich, a także w Brazylii i Chinach.

Zobacz także