Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Dlaczego nie warto inwestować we własną infrastrukturę?

Wiele firmy staje przed dylematem związanym z wyborem rozwiązania, które zapewni im ciągłość działania i możliwość rozwoju systemów. Każdy system potrzebuje infrastruktury. Można ją sobie zapewnić na kilka sposobów. Dlaczego warto postawić na outsourcing IT – tłumaczy na łamach magazynu Computerworld Marcin Lebiecki, Dyrektor Centrum Danych Asseco Data Systems.

Pierwsza i teoretycznie najbardziej oczywista opcja to zakup sprzętu i ulokowanie go w siedzibie firmy, najlepiej w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu. Dla wielu firm jest to jednak spore wyzwanie organizacyjne i finansowe. Dobrą alternatywą jest dzierżawa infrastruktury IT od zewnętrznego dostawcy, czyli tzw. outsourcing usług IT lub skorzystanie z zasobów opartych na chmurze jednego z lokalnych lub globalnych dostawców.

Dlaczego outsourcing infrastruktury jest najlepszą opcją?

1. Elastyczność i duża swoboda w doborze infrastruktury

Dostawca usług w modelu data center dysponuje zwykle szerokim wachlarzem rozwiązań IT, dzięki czemu może zaproponować wysokiej klasy usługi nawet niewielkim odbiorcom. Działając na dużą skalę, jest również w stanie zapewnić znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa, np. dysponując zapasowym sprzętem na wypadek awarii.

2. Zasilanie i łączność ze światem

Centra danych wyposażone w redundantne systemy, np. co najmniej dwa niezależne źródła zasilania oraz dwóch niezależnych dostawców telekomunikacyjnych. Dzięki temu zapewnia się wysoką dostępność usług nawet w przypadku wystąpienia awarii u jednego z dostawców. Obecnie przekłada się to na efektywność i finanse firmy.

3. Optymalne warunki pracy

Pomieszczenia, w których pracuje sprzęt w centrach danych, są specjalnie projektowane i wyposażane. Z uwagi na koszty niewiele firm jest w stanie sobie na to pozwolić we własnych lokalizacjach. Zwykle powodów jest wiele – od braku odpowiednich warunków po bardzo wysokie koszty lub brak możliwości technicznych.

4. Środki bezpieczeństwa

Centra danych to specjalnie projektowane i chronione budynki wyposażone w rozbudowany system monitoringu oraz wielopoziomowy system kontroli dostępu do pomieszczeń. Ponadto dostawcy usług data center posiadają certyfikacje oraz przechodzą regularne audyty w zakresie bezpieczeństwa i jakości usług. Tak rygorystycznych środków nie ma co szukać w większości firm utrzymujących infrastrukturę w swojej siedzibie.

5. Gwarancja dostępności

Całość usług związanych z dostarczeniem i zabezpieczeniem infrastruktury uzupełnia jeden istotny element: tzw. gwarancja dostępności (SLA). Parametr ten definiuje poziom dostępności usług w skali miesiąca lub roku. Stanowi to dla odbiorcy gwarancję oraz pozwala skutecznie zarządzać ryzykiem. W przypadku niedotrzymania założonego poziomu usługi dostawcy naliczane są kary umowne, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania usługi.

6. Wsparcie techniczne i dostęp do wysokiej klasy specjalistów

Niejednokrotnie największą korzyścią dla klientów korzystających z profesjonalnie świadczonych usług outsourcingu dostarczanych przez centra danych jest możliwość skorzystania z pomocy i konsultacji z wysokiej klasy specjalistami oraz architektami IT. Pozwala to dobrze zaplanować rozwój posiadanych systemów oraz dostosować architekturę IT do bieżących i przyszłych potrzeb firmy. Bardzo często wsparcie dotyczy również obszarów niebędących bezpośrednio elementem usługi, np. optymalizacji licencji lub rozwiązania problemów z wydajnością aplikacji.

7. Zgodność z modelem multicloud/hybrydowym

Specyfika niektórych projektów lub zakres przetwarzanych danych powodują, że firmy nie zawsze mogą sobie pozwolić na przejście do chmury publicznej. Rozwiązaniem jest wówczas zastosowanie modelu hybrydowego, w którym część zasobów pozostaje w infrastrukturze data center, najczęściej działając w modelu chmury prywatnej, natomiast pozostała część usług (np. związanych z zapewnieniem ciągłości działania na wypadek awarii – DraaS, czyli DisasterRecovery as a Service) lub dodatkowe zasoby potrzebne tylko na jakiś czas (np. przestrzeń dyskowa lub moc obliczeniowa) dzierżawione są z chmury publicznej.

„Rozwiązania oparte na outsourcingu IT oraz centra danych coraz częściej łączone są z usługami chmurowymi. Dzięki temu możemy spełnić wymagania różnych grup odbiorców. W modelu hybrydowym łączymy zasoby chmury publicznej z chmurą prywatną, osadzoną na infrastrukturze klienta. Obecnie coraz większą popularnością cieszą się również usługi realizowane na bazie więcej niż jednej chmury, tzw. model multicloud. Takie podejście zapewnia większe możliwości, zwłaszcza w przypadku dużych i złożonych projektów” – Marcin Lebiecki, dyrektor Pionu Usług Cloud i Data Center, Asseco Data Systems.

Zobacz także