Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Cyfrowy leasing

Branża leasingowa ma bardzo duży potencjał digitalizacji. Zarówno firmy leasingowe, jak i regulatorzy tego rynku zgodnie przyznają, że cyfryzacja jest głównym czynnikiem jego dalszego rozwoju.

Niedawne wprowadzenie e-faktur było bardzo dobrze przyjęte przez rynek, następnym krokiem powinno być upowszechnienie cyfrowej formy zawierania umów. W procesie leasingowym, etap sprzedaży jest regulowany zapisami kodeksu cywilnego, który nakazuje pisemną formę umowy. Pokutuje więc przekonanie, że umowę leasingu trzeba zawrzeć na papierze. Tymczasem obecny w polskim prawie już od 20 lat e-podpis pozwala zawrzeć dowolną umowę w sposób zdalny. Kwalifikowany podpis elektroniczny na mocy zarówno europejskich, jak i polskich przepisów jest równy prawnie podpisowi odręcznemu. Asseco jako jeden z polskich dostawców e-podpisu udostępnia dodatkowo mobilny e-podpis w chmurze, który można złożyć za pomocą smartfona, czy tableta z odpowiednią aplikacją. To dodatkowo ułatwia proces zawierania umów. Pełna digitalizacja leasingu jest możliwa w niedługim czasie i wierzę, że przyczyni się to do rozwoju tego sektora tak, jak dzieje się to w innych obszarach rynku. Coraz więcej umów zawiera się dziś w formie elektronicznej. W czasach kiedy dużo mówi się o paperless i cashless, nowoczesne firmy mogą i powinny wdrażać rozwiązania, które z jednej strony wyeliminują konieczność codziennego drukowania setek dokumentów wymagających ręcznego podpisu, a z drugiej przyspieszą procesy biznesowe pozytywnie wpływając na rozwój gospodarki, jak i doświadczenia klientów.

Paweł Barchwic, Wiceprezes Asseco Data Systems

Wypowiedź ukazała się w miesięczniku „Gazeta Bankowa”, nr 3

Zobacz także