Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Cyfrowa transformacja państw Europy Środkowo-Wschodniej

Jakie wyzwania stoją na drodze rozwoju cyfrowej gospodarki, administracji publicznej i społeczeństw państw Europy Środkowo-Wschodniej? Jaki jest obecny poziom zaawansowania transformacji cyfrowej oraz skala wdrożeń kluczowych technologii cyfrowych w tym regionie? M.in. na te pytania odpowiedzieli eksperci, w tym Andrzej Dopierała, Prezes Asseco Data Systems, którzy wzięli udział w „CEE Digital Summit Warsaw 2022”. Celem spotkania była wymiana wiedzy i doświadczeń, a także zacieśnianie współpracy w sferze cyfryzacji pomiędzy państwami z tej części Europy.

Jednym z kluczowych obszarów cyfryzacji jest transformacja sektora publicznego. Jego digitalizacja niesie za sobą szereg korzyści – od zmniejszania kosztów i poprawiania jakości usług dzięki automatyzacji, poprzez zwiększanie dostępu do informacji publicznych, aż po podnoszenie przejrzystości działania i poziomu bezpieczeństwa.

Asseco jest obecne we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Prowadząc w nich działalność biznesową, widzimy różnice w poziomie cyfryzacji państw – jedne kraje, jak Estonia są wysoko rozwinięte w tym zakresie, inne stoją na początku tej drogi. Wszystkie je łączy jednak to, że nie są tak zaawansowane, jak kraje zachodnie. Stanowi to oczywiście wyzwanie, ale również szansę – powiedział Andrzej Dopierała, Prezes Asseco Data Systems.

Cyfrowe przyspieszenie

Cyfryzacja jest procesem, który trwa od lat. Dodatkowo został on przyspieszony przez pandemię, która miała ogromny wpływ na nasze życie prywatne i zawodowe.

Przejście z analogowego do cyfrowego świata wygenerowało wiele wyzwań. Przede wszystkim w zakresie cyberbezpieczeństwa. Rozmawiałem z kolegami z innych spółek Asseco i widzę, że nasza percepcja cyberzagrożeń bardzo wzrosła. Myślę, że wcześniej firmy czy instytucje z naszej części Europy nie były tak atakowane przez cyberprzestępców, jak w krajach zachodnich albo Stanach Zjednoczonych. Teraz to się zmieniło – stwierdził ekspert Asseco.

Jest to wyzwanie dla dostawców IT, którzy produkując oprogramowanie szczególnie dla strategicznego sektora, jakim jest administracja publiczna, muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa. Prezes Asseco Data Systems podkreślił jednocześnie, że aby dostarczane produkty i usługi jak najlepiej odpowiadały na potrzeby zamawiających, bardzo ważna jest współpraca i partnerska relacja pomiędzy nimi, a firmami IT.

Ponadto sektor publiczny mierzy się, m.in. z wyzwaniami związanymi z dostosowaniem prawa i regulacji do nowych, cyfrowych modeli działania. Aby osiągnąć jak największe korzyści z podjętych projektów, powinien zapewnić zrównoważone podejście do wdrażania nowych rozwiązań, jak również zadbać o gotowość kadr i edukację społeczeństwa. Spełnienie tych warunków będzie miało bowiem istotny wpływ na ograniczenie wykluczenia cyfrowego i zapewnienie dostępu do usług publicznych dla wszystkich grup społecznych.

Zobacz także