Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Cyfrowa granica

Na początku br. Krajowa Administracja Skarbowa zakończyła wdrożenie systemu Cyfrowa Granica. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie sprawnej obsługi klienta na przejściach granicznych. Miesiąc po uruchomieniu rozwiązania rozpoczęła się wojna na Ukrainie. W jej efekcie liczba ludzi dziennie przekraczających granicę ukraińską wzrosła z ok. 25 tys. do prawie 100 tys. O działaniu systemu i jego możliwościach opowiedzieli uczestnicy konferencji „Bezpieczeństwo podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej”, która odbyła się okazji 5-lecia Krajowej Administracji Skarbowej. Jednym z ekspertów, który wziął udział w spotkaniu była Joanna Putz-Leszczyńska, Project Manager z Asseco Poland.

System Cyfrowa Granica jest elementem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Wykorzystuje on mechanizmy automatycznej wymiany danych m.in. z Systemem Straży Granicznej oraz automatycznej identyfikacji pojazdów i sterowania ruchem. Wprowadził liczne udogodnienia, których celem jest zapewnienie płynnej i cyfrowej obsługi klienta.

Korzyści dla kierowców

Jedną z istotnych zmian z punktu widzenia kierowcy jest pojawienie się na przejściach granicznych infokiosków. Są to miejsca, gdzie za pomocą karty, dedykowanej dla ruchu drogowo-towarowego, może on zweryfikować m.in. wyniki przeliczenia ważenia pojazdu, statusu odprawy i zarejestrowanych dokumentów. Może również sprawdzić swoje miejsce w kolejce do obsługi na stanowisku odprawy głównej. Dodatkowo dla osób przekraczających granicę udostępnione zostały tablice informacyjne, które prezentują miejsce zajmowane w kolejce obsługi na stanowisku odprawy głównej czy do stanowisk, gdzie są prowadzone inne czynności na przejściu.

Dużym udogodnieniem dla kierowców w ruchu drogowo-towarowym jest również usługa MAIP (Moduł Automatycznej Identyfikacji Pojazdów), udostępniona na wszystkich etapach obsługi pojazdu – od wjazdu do wyjazdu z przejścia. Szczególną rolę pełni przy obsłudze wyjazdu z przejścia granicznego, gdzie do momentu wdrożenia Cyfrowej Granicy procedura wyglądała tak, że po dokonaniu formalności kierowca podjeżdżał do śluzy wyjazdowej i tam zwykle oczekiwał w kolejce na funkcjonariusza, który po zweryfikowaniu pojazdu umożliwiał mu opuszczenie granicy.

Obecnie proces ten jest realizowany automatycznie, m.in. dzięki wykorzystaniu kamer i modułu sprawdzającego zgodność numerów rejestracyjnych. Jeżeli dane pojazdu i dokumenty się zgadzają oraz spełniają wszystkie wymogi, szlaban podnosi się automatycznie i żaden funkcjonariusz nie musi brać w tym procesie udziału – powiedziała Joanna Putz-Leszczyńska, Project Manager, Asseco Poland. Myślę, że to jest duża zmiana, ponieważ jeśli kierowca spełnił wszystkie formalności, może opuścić przejście graniczne bez zbędnej zwłoki – dodała.

Zwinna współpraca

Powstanie systemu Cyfrowa Granica i jego sprawne wdrożenie to efekt udanej współpracy pomiędzy Asseco, będącym jednym z wykonawców projektu, a zespołem Krajowej Administracji Skarbowej. Jednym z głównych czynników sukcesu było zastosowanie w pracach nad oprogramowaniem metodyki Agile. Rozwiązanie było więc tworzone w sposób zwinny, gdzie poszczególne elementy dostarczano w kolejnych iteracjach. Umożliwiło to uwzględnienie wymagań odbiorcy, które ewoluowały w trakcie realizacji projektu.

Jak podkreślił Remigiusz Ryfa, Koordynator Programu PUESC, rozwiązanie jest specyficzne i wiele kwestii pojawiło się dopiero w trakcie współpracy z Asseco, które na bieżąco przekazywało swoją wiedzę i doświadczenie. Dzięki temu udało się stworzyć innowacyjny i nowoczesny system usprawniający działanie przejść granicznych.