Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

CUI.Ubezpieczenia: mniejsze koszty, większe przychody dla banków spółdzielczych

Jak pogodzić interesy banków spółdzielczych, towarzystw ubezpieczeniowych oraz klientów? Odpowiedź na to pytanie znalazło Asseco, które podczas Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej zaprezentowało swoją najnowszą ofertę – CUI.Ubezpieczenia. O korzyściach, jakie jej wykorzystanie daje każdej ze stron mówi Andrzej Nowakowski, Dyrektor Pionu Banków Spółdzielczych w Asseco Poland.

Jak powstał pomysł budowy tej platformy?

Przez 27 lat wspólnie z bankami spółdzielczymi zrealizowaliśmy tysiące projektów. Dzięki temu dobrze poznaliśmy ten sektor, jego potrzeby oraz wyzwania, którym banki muszą sprostać. Dlatego ciągle szukamy rozwiązań umożliwiających im podniesienie poziomu konkurencyjności, zwiększenie przychodów i ograniczenie kosztów. Jest to zadanie bardzo trudne – wydawać się może połączeniem ognia z wodą – jednak nam się to udaje. Dobrym przykładem takiego projektu jest CUI.Ubezpieczenia.

Dzisiaj każdy bank spółdzielczy posiada indywidualną ofertę sprzedaży ubezpieczeń. Ma podpisane umowy z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi, na warunkach, jakie udało mu się wynegocjować. Niestety z perspektywy ubezpieczyciela nie jest to duży klient. W konsekwencji ma gorszą pozycję negocjacyjną, dlatego oferowane mu warunki nie są przeważnie tak samo korzystne, jak w przypadku banków komercyjnych. Stąd jednostkowy przychód Banku Spółdzielczego jest niższy niż ten, który osiągają banki komercyjne.

Dodatkowo banki spółdzielcze mając w swojej ofercie produkty różnych firm ubezpieczeniowych, korzystają z różnych, dostarczonych przez ubezpieczyciela systemów sprzedażowych. A to oznacza, że wymaga oddzielnego raportu oraz procesu rozliczeniowego, który trzeba wykonać ręcznie. Wpływa to na ograniczenie możliwości sprzedażowych banków, a co za tym idzie konieczność ograniczenia swojej oferty. Dlatego właśnie stworzyliśmy CUI.Ubezpieczenia. Jest to nie tylko nowe narzędzie do sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, ale kompleksowe rozwiązanie, które dostarcza bankowi pełną automatyzację procesu również w obszarze raportowania. Jest też zgodne z dominującym w świecie trendem bankowości omnikanałowej. Tu klient decyduje, w jakim kanale dostępu kupuje polisę — bankowości mobilnej, internetowej czy wreszcie tradycyjnie w oddziale banku.

Jakie były główne założenia projektu?

Naszym celem było stworzenie takiego modelu sprzedaży, w którym beneficjentem będą zarówno banki spółdzielcze oraz ich klienci, jak i towarzystwa ubezpieczeniowe.

Czy udało się go zrealizować?

Jestem przekonany, że tak, ponieważ nie ma tu konfliktu interesów. Nie ma też strony, która przeciąga linę. Tutaj wszyscy gramy do tej samej bramki.

Z CUI.Ubezpieczenia może dziś skorzystać ponad 120 banków spółdzielczych, które udostępniają swoje rozwiązania za pośrednictwem Centrum Usług Informatycznych Asseco. Jest to skala całkowicie zmieniająca percepcję każdego ubezpieczyciela. Dzięki naszej platformie może on wykorzystać potencjał, jaki drzemie w bankach spółdzielczych. Zyskuje też możliwość sprzedaży swoich produktów ponad 400 tysiącom klientów w Polsce. Daje to silną pozycję negocjacyjną przy ustalaniu warunków oferty. W ten sposób banki spółdzielcze otrzymują kompleksowe narzędzie do prostej dystrybucji nowych produktów na lepszych warunkach. Co ważne, nie ponoszą żadnego ryzyka związanego z wdrożeniem platformy.

Żadnego ryzyka?

Dokładnie tak. Banki spółdzielcze, które będą chciały skorzystać z CUI.Ubezpieczenia nie ponoszą też żadnych kosztów związanych z wdrożeniem rozwiązania czy udostępnieniem oferty klientom. Płatności wynikające z realizacji tej usługi będą naliczane na zasadzie prowizji. Co ważne nie muszą się też martwić negocjacjami z towarzystwem ubezpieczeniowym i walką o lepsze warunki oraz produkty, ponieważ jest to obszar, którym zajmuje się Asseco. Zyskują natomiast łatwy dostęp do oferty ubezpieczeniowej, z którego mogą sprawnie korzystać. To z kolei przekłada się na wzrost sprzedaży, a co za tym idzie także większe zyski.

Z czego wynikają te udogodnienia?

CUI.Ubezpieczenia to jedna platforma, jedno narzędzie, które dostarcza bankom spółdzielczym jeden front sprzedażowy i jedno miejsce dystrybucji, niezależnie od tego ile produktów różnych towarzystw ubezpieczeniowych bank będzie miał w ofercie. Co ważne nie zmienia ona całej logiki zakupu czy sprzedaży ubezpieczeń zarówno od strony banku, jak i klienta.

Dzięki integracji CUI.Ubezpieczenia z Asseco Advisory Banking Platform doradca posiada pełny obraz oferty banku. To samo dotyczy klienta, który za pośrednictwem swojej bankowości internetowej czyli Asseco Customer Banking Platform ma łatwy dostęp do wszystkich produktów ubezpieczeniowych. Bank zyskuje też dużą elastyczność sprzedaży ubezpieczeń, która może odbywać się również w systemie ratalnym. Czyli klient kupując za pośrednictwem swojej bankowości np. polisę na samochód nie musi od razu płacić całej kwoty. Może na początku zapłacić jej część, ustalić terminy spłat, a reszta środków będzie automatycznie pobierana z jego konta.

Do kogo kierujecie swoją ofertę?

Naszą ofertę kierujemy nie tylko do naszych klientów korzystających z rozwiązań udostępnianych za pośrednictwem Centrum Usług Informatycznych, ale także do banków spółdzielczych, które myślą o ich wdrożeniu.

Co jeżeli bank jest przywiązany do swojej oferty, która nie jest jeszcze dostępna za pośrednictwem CUI.Ubezpieczenia?

To nie stanowi problemu. Bank może równolegle sprzedawać dotychczasowe produkty na niezmienionych warunkach również pod względem prowadzenia rozliczeń. Jeżeli jednak chce mieć ofertę w pełni zautomatyzowaną i zależy mu by jego zasoby były wykorzystywane w sposób bardziej efektywny, chce sprzedawać więcej, lepiej, szybciej, za lepszą prowizję to może zrobić to za pośrednictwem naszej platformy.

Wywiad ukazał się na portalu bs.net.pl w dniu 3.10.2018

Dowiedz się więcej o produktach Asseco na: platformabs.asseco.com

Zobacz także