Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Co wyróżnia Asseco Data Warehouse?

Asseco Data Warehouse to rozwiązanie klasy business intelligence, które dostarcza wiedzę o organizacji. System został zbudowany przy użyciu nowoczesnych technologii i składa się z kilku modułów, pozwalających na pozyskiwanie danych, ich integrację, przekształcenia oraz graficzną prezentację.

System posiada moduły autorstwa Asseco, które zostały wypracowane przy współudziale klientów na przestrzeni ostatnich lat. Dzięki nim wdrożenie przebiega szybciej, gdyż nie ma potrzeby budowy rozwiązania od początku. Do modułów należy biznesowy model danych, który opisuje świat finansowy pojęciami biznesowymi rozumianymi przez użytkowników końcowych. Drugim z nich jest Asseco Meta Menager. To aplikacja, która pozwala na definiowanie pojęć biznesowych oraz reguł przekształceń. Rozwiązanie posiada również wbudowane silniki kalkulacyjne, służące do obliczania m.in. różnego rodzaju ryzyk finansowych czy liczenia rentowności klientów lub produktów z uwzględnieniem alokacji kosztów i przychodów. Asseco Data Warehouse jest systemem otwartym co oznacza, że użytkownicy mogą zmieniać istniejące procesy oraz dodawać nowe źródła danych. Jego dużą zaletą jest wiedza finansowa zawarta w postaci predefiniowanych raportów, które klienci mogą dostosowywać do swoich wymagań.

Tomasz Szwed, Dyrektor Działu Hurtowni Danych, Asseco Poland

Więcej informacji na: https://dwh.asseco.com/

Zobacz także