Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Banki Spółdzielcze mają wszystko pod kontrolą, dzięki APMS

Asseco udostępniło Bankom Spółdzielczym system APMS (Audit Planning & Management System). Jest to jedyne na rynku narzędzie, kompleksowo wspierające komórki kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego w zarządzaniu ich procesami w Bankach Spółdzielczych.

 

System ułatwia przygotowanie planu kontroli w oparciu o analizę ryzyk i standaryzuje oraz wspiera proces jej  realizacji i nadzoru. Pozwala na łatwy i szybki dostęp do pełnej dokumentacji z prowadzonej kontroli oraz ułatwia przygotowanie pełnej informacji o zgodności Banku z regulacjami. Ponadto automatyzuje monitoring realizacji działań pokontrolnych, jak również minimalizuje koszty zgodności Banku z Rekomendacją H Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Asseco APMS działa zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, spełnia tym samym wymogi Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego oraz Ustawy o finansach publicznych.

 

http://apms.asseco.com

 

Zobacz także