Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco zinformatyzuje szpitale w Częstochowie, Rybniku i Zabrzu

Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, Miejski Szpital w Zabrzu oraz Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (tu w konsorcjum z Netology) –  wybrały Asseco Medical Management Solutions. Łączna wartość kontraktów wynosi 10 mln zł. AMMS działa już w ponad stu jednostkach medycznych.

Celem przedsięwzięć jest podniesienie komfortu pacjentów poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii do codziennej pracy personelu obu śląskich szpitali. AMMS umożliwi udostępnianie informacji medycznych w postaci elektronicznej, zaś ewidencja świadczeń zdrowotnych stanie się źródłem danych dla stworzonej w ramach projektu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Tym samym placówki dostosują się do wymagań prawnych, które nakładają na jednostki medyczne obowiązek uruchomienia elektronicznej dokumentacji od 2017 roku. Asseco odpowiada również za uruchomienie procesu wymiany danych pomiędzy modułami medycznymi AMMS, a aplikacjami wspierającymi działy administracyjne jednostki. Ważnym elementem wdrożeń jest System Informacji Zarządczej, który ułatwi dyrekcji szpitali bieżące monitorowanie wyników finansowych. Ponadto, warto wspomnieć, że w przypadku szpitala w Częstochowie i w Zabrzu, Asseco dostarczy również niezbędną infrastrukturę sprzętową, w tym między innymi tablety, dzięki którym lekarze będą mogli zlecać badania czy odczytywać wyniki w każdym miejscu placówki.

Zobacz także