Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco zinformatyzuje nowy kompleks medyczny w Katowicach

Asseco Poland podpisało umowę na wdrożenie Asseco Medical Management Solutions w nowopowstałym prywatnym kompleksie medycznym GeoMedical w Katowicach. Dodatkowo, Asseco Data Systems będzie udostępniało serwery ze swojego Centrum Danych w modelu usługowym (tzw. IaaS). Jest to jeden z pierwszych projektów w obszarze opieki zdrowotnej, gdzie placówka nie opiera informatyzacji na własnych serwerach.

 

GeoMedical to nowy kompleks medyczny w Katowicach, który docelowo ma składać się z Wieloprofilowego Szpitala Specjalistycznego, Centrum Diagnostyczno – Terapeutycznego oraz Hotelu z Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym. W ramach projektu Asseco zainstaluje i wdroży zintegrowany system informatyczny AMMS, który obejmie oddziały o wielu profilach, gabinety lekarskie, bloki operacyjne, aptekę szpitalną oraz administrację, w tym m.in. księgowość, kadry i płace. AMMS zostanie zintegrowany z systemem laboratoryjnym (LIS) oraz systemem diagnostyki radiologicznej. Wdrożenie ma zakończyć się 30 października br. Warto podkreślić, że jest to kolejny projekt Asseco, który będzie realizowany dla dużej, prywatnej placówki medycznej

 

Możliwość realizacji usług komercyjnych w oprogramowaniu stało się istotnym czynnikiem wyboru systemu Asseco Medical Management Solutions przez GeoMedical. Istnieje szereg funkcjonalności w AMMS, umożliwiających opiekę nad pacjentem i rozliczanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych. Rozwiązania takie są dostępne w systemach dla lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego — powiedział Jarosław Kończyło, Z-ca Dyrektora Handlowego z Pionu Opieki Zdrowotnej w Asseco Poland.

 

AMMS to kompleksowe rozwiązanie informatyczne dedykowane dużym oraz średnim szpitalom, klinikom, centrom medycznym, przychodniom i ambulatoriom. Zapewnia obsługę części medycznej (HIS) oraz administracyjnej (ERP) placówki. Zastosowano w nim szereg udogodnień związanych z identyfikacją pacjenta, tj. rejestrację skierowań na podstawie dwuwymiarowych kodów kreskowych oraz pobranie danych rejestrowanej osoby z dokumentów tożsamości. Umożliwia również drukowanie i odczyt skierowań w postaci zakodowanej. Przekazywanie tego typu dokumentów pomiędzy różnymi jednostkami w formie elektronicznej skraca czas rejestracji i przyjęcia pacjenta oraz eliminuje błędy wynikające z niepoprawnego odczytu pisma odręcznego.

 

Istotnym kryterium wyboru AMMS była możliwość zainstalowania tego systemu w Centrum Przetwarzania Danych. Jest to ważne ponieważ GeoMedical jest jednym z pierwszych przykładów w obszarze opieki zdrowotnej, gdzie zarządzający placówką zdecydowali się na wykorzystanie zewnętrznej infrastruktury IT. Będą oni korzystać z narzędzi dostarczonych w formie usługi (Infrastructure as a Service – tzw. IaaS) przez Centrum Danych należące do Asseco Data Systems. Wyeliminuje to konieczność zakupu serwerów, ponieważ dzięki chmurze obliczeniowej można elastycznie skalować używane zasoby serwerowe w miarę uruchamiania kolejnych jednostek szpitala.

 

W przypadku projektów realizowanych dla placówek medycznych, jedną z najistotniejszych kwestii jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa przechowywanych danych wrażliwych. Centrum Danych Asseco Data Systems z uwagi na najwyższy standard jakości usług oraz doświadczenie w przetwarzaniu dużych ilości danych wrażliwych w złożonych projektach, posiada odpowiednie kompetencje, aby te wymagania spełniać – mówi Marcin Lebiecki, Dyrektor Centrum Danych Asseco Data Systems.

 

Na terenie szpitala trwają jeszcze prace wykończeniowe oraz instalacja aparatury medycznej. Już z początkiem września uruchomiony zostanie kompleks poradni specjalistycznych i Zakład Diagnostyki Obrazowej, natomiast w październiku pierwszych pacjentów obsłuży wieloprofilowy oddział zabiegowy.

 

***

 

Asseco Poland jest największą polską firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 25 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla firm i instytucji z kluczowych sektorów gospodarki. To obecnie największa spółka informatyczna w Europie Środkowej oraz szósty producent oprogramowania w Europie. Jest liderem na rynku rozwiązań informatycznych dla opieki zdrowotnej i producentem autorskich rozwiązań IT, z których korzysta ponad 450 szpitali w Polsce, jednostki Narodowego Funduszu Zdrowia, Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, uzdrowiska, a także ponad 14 tys. przychodni i gabinetów lekarskich.

Zobacz także