Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco z ważnym kontraktem w ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) podpisała z Asseco Poland umowę na utrzymanie infrastruktury IT. Jest to jedna z największych umów na tego typu usługi w sektorze publicznym. Obejmuje ponad 300 lokalizacji w całym kraju. Wartość kontraktu to prawie 26 mln zł brutto.

 

Asseco będzie odpowiedzialne za usługi informatyczne w zakresie zarządzania, administrowania, monitorowania, bieżącej obsługi oraz utrzymania infrastruktury i podsystemów ARiMR. W ramach projektu ZUMA III Asseco zapewni utrzymanie m.in. systemu dostępu do Internetu, pamięci masowych, kopii zapasowych, poczty elektronicznej oraz sieci LAN/WAN. Zajmie się również dystrybucją oprogramowania. Ponadto spółka będzie realizowała odpowiednie zmiany w infrastrukturze i podsystemach, zgodnie z wymaganiami ARiMR.

 

Będziemy odpowiadać za jeden z najbardziej złożonych projektów utrzymania infrastruktury IT w sektorze publicznym – powiedział Andrzej Dopierała, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland S.A. Naszym zadaniem będzie bowiem m.in. zapewnienie sprawnego funkcjonowania prawie 2 tys. urządzeń, w tym serwerów oraz infrastruktury sieciowej i składowania danych, pracujących na potrzeby 12 tys. pracowników ARiMR w ponad 300 lokalizacjach. Jako, że posiadamy specjalistów z odpowiednim doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do realizacji przedsięwzięcia na taką skalę, jestem przekonany o sukcesie tego projektu – dodał.

 

ARiMR to największa agencja płatnicza realizująca Wspólną Politykę Rolną Unii Europejskiej. Jej infrastruktura informatyczna jest zbudowana z wielu technologii, które umożliwiają funkcjonowanie informatycznych systemów wykorzystywanych przez pracowników oraz dostęp do tych systemów dla tysięcy użytkowników zewnętrznych w tym rolników, służb weterynaryjnych i samorządów wojewódzkich. Ponadto pozwala na integrację ze środowiskiem informatycznym Banku Gospodarki Żywnościowej oraz banków spółdzielczych za pośrednictwem, których wykonywane są płatności dla beneficjentów.

 

Agencja obecnie przystosowuje systemy informatyczne do obsługi nowego okresu programowania, a prawidłowo i wydajnie działająca infrastruktura jest podstawą do wszystkich działań w warstwie aplikacji – powiedział Witold Malina, Dyrektor Pionu Rolnictwo, Asseco Poland S.A. Dodatkowo dokonuje się w ARiMR wymiana technologiczna, m.in. przystosowanie systemów do obsługi setek tysięcy rolników przez Internet oraz modernizacja jednej z większych domen Microsoft w Polsce, pozwalająca na nowoczesną obsługę procesu dopłat w ramach Wspólnej Polityki Rolnej – dodał.

 

Asseco ma duże doświadczenie w realizacji projektów budowy i utrzymania infrastruktury IT. W swoim portfolio posiada m.in. realizację ogólnopolskich systemów informatycznych: Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), Systemu Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTI@ oraz systemu ODPRAWA SG dla Komendy Głównej Straży Granicznej.

Zobacz także