Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco wyróżnione w konkursie „The Best Annual Report”

Asseco Poland zostało wyróżnione przez Instytut Rachunkowości i Podatków w ramach konkursu „The Best Annual Report”. Kapituła konkursu wyróżniła Asseco za najlepsze oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego wśród spółek prywatnych.

„The Best Annual Report” to konkurs na najlepszy raport roczny pod względem wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Jego głównym celem jest kształtowanie dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa rynku kapitałowego w Polsce.

Asseco od początku swojej działalności dba o ład korporacyjny w organizacji i angażuje się w działania na rzecz lokalnych społeczności i ochrony środowiska – powiedziała Justyna Sowińska, Dyrektor Biura Zarządu, Asseco Poland. Mamy także świadomość, że dla spółki giełdowej fundamentalną zasadą prowadzenia biznesu jest transparentna komunikacja ze wszystkimi interesariuszami Spółki. Dokładamy więc wszelkich starań, aby przekazywane przez nas informacje spełniały wszystkie wymogi prawne oraz najwyższe standardy jakości – dodała.

nagroda

Wyróżnienia w ramach konkursu „The Best Annual Report” przyznawane są spółkom z rynku regulowanego, które przygotowują skonsolidowane raporty roczne wg MSSF/MSR oraz spółkom z rynku alternatywnego, które sprawozdają wg MSSF/MSR lub Ustawy o Rachunkowości. Wyniki tegorocznej edycji konkursu zostały ogłoszone podczas gali finałowej, która odbyła się 12 października 2023 roku w Sali Notowań budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W imieniu Asseco nagrodę odebrała Justyna Sowińska, Dyrektor Biura Zarządu, która kieruje pracami związanymi z przygotowaniem oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego Asseco Poland.

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego jest wyodrębnioną częścią rocznych sprawozdań zarządu z działalności, a zawarte w nim informacje odnoszą się m.in. do zasad i praktyk ładu korporacyjnego, które stosuje dany emitent czy zasad funkcjonowania organów zarządzających i nadzorujących. Wyróżnione oświadczenie można znaleźć w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.

Zobacz także