Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco wśród Liderów Ochrony Zdrowia

Asseco już po raz kolejny objęło patronat nad projektem Liderzy Ochrony Zdrowia, którego celem jest kształcenie kadry menedżerskiej, która będzie zarządzać służbą zdrowia i placówkami medycznymi. Organizatorem projektu jest Fundacja im. Lesława A. Pagi.

 

W ramach działań Fundacji organizowane są m.in. weekendowe szkolenia, które prowadzą specjaliści i eksperci rynku usług medycznych, farmaceutycznych oraz nowych technologii. W tym roku Janusz Jasłowski, Dyrektor Działu Sieci Świadczeniodawców w Asseco poprowadził wykład pt. „Dobre praktyki w zarządzaniu złożonymi projektami informatycznymi w oparciu o przykłady zrealizowane przez Asseco Poland w Sektorze Ochrony Zdrowia. W zajęciach, które odbyły się 7 października w Warszawie wzięło udział 30 osób, w tym stypendyści, wyłonieni przez Fundację studenci i absolwenci kierunków: medycznych, ekonomicznych, prawniczych wiążący swoją przyszłość z sektorem zdrowia.

 

Zajęcia miały pobudzić do myślenia i poszukiwania dróg w efektywnym zarządzaniu projektami – nie miały być suchym przewodnikiem typu „przegląd metodyk”. Wykład zawierał elementy storytelingu i dyskusji ze słuchaczami. Inspiracją do niego były wątki zaczerpnięte z książki Toma DeMarco pt. „Zdążyć przed terminem”. Jest to fascynująca powieść o zarządzaniu projektami – powiedział Janusz Jasłowski, Dyrektor Działu Sieci Świadczeniodawców Asseco Poland.

 

Prelekcja i dyskusja z uczestnikami dotyczyły zagadnień, takich jak np.: dobór właściwego zespołu, przydzielanie zadań, motywowane i wspieranie członków zespołu, dobór odpowiednich technik i narzędzi wykorzystywanych w kontroli zakresu, harmonogramu oraz budżetu, rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych i pracy pod presją.

 

Projekt Liderzy Ochrony Zdrowia został w tym roku objęty Patronatem Honorowym Ministerstwa Zdrowia. Jest skierowany do studentów i absolwentów kierunków takich jak np. zdrowie publiczne, zarządzanie i innych związanych z sektorem ochrony zdrowia oraz do pracowników nauki w dziedzinach, z których może pochodzić transfer wiedzy i technologii do obszaru ochrony zdrowia. Uczestnicy zdobywają wiedzę praktyczną m.in. o sposobie działania publicznej i prywatnej służby zdrowia, dyskutują z ekspertami na temat koniecznych zmian w tym sektorze. Zwieńczeniem projektu są dwumiesięczne płatne praktyki w firmach partnerskich m.in. w Asseco Poland.

Zobacz także