Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco wspiera Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko”

W ramach charytatywnej akcji pracowników Asseco – „Pomagamy” do Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy trafiły dwa nowe łóżka rehabilitacyjne. Asseco już po raz drugi wsparło podopiecznych tej placówki.

 

W Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” obecnie przebywa 56 osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, dotkniętych często dodatkowymi schorzeniami takimi jak epilepsja, wodogłowie, rozszczep kręgosłupa. Podopieczni są zameldowani na pobyt stały, ponieważ wszyscy wymagają całodobowej opieki. Część z nich posiada głęboki stopień niepełnosprawności i jest całkowicie zależna od drugiej osoby.

 

Zakupiony sprzęt umożliwia m.in. ułożenie podopiecznego w pozycji ułatwiającej oddychanie oraz poprawiającej krążenie, a także zapewnia samodzielną zmianę pozycji ciała. Z zebranych przez Asseco funduszy zakupiono również dodatkowe dwa materace medyczne. Pracownicy Asseco przekazali ubrania oraz zorganizowali zajęcia plastyczne dla dzieci.

 

Od początku współpracy z placówką nasi pracownicy bardzo zaangażowali się w pomoc – powiedziała Marzena Zielińska, Konsultant i Projektant Prezentacji, Asseco Poland oraz koordynatorka akcji. Przeprowadziliśmy różne zbiórki, dzięki którym udało nam się przekazać podopiecznym ubrania i blisko 40 gier rozwojowych oraz zabawek edukacyjnych – dodała.

 

Asseco w akcji charytatywnej „POMAGAMY” w 2014 roku zakupiło dla tej placówki wirówkę do masażu kończyn dolnych wraz z podnośnikiem.

Zobacz także