Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco wspiera bezpieczeństwo ruchu drogowego

Asseco Poland podpisało umowę z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego (GITD) w zakresie wsparcia technicznego oraz utrzymania licencji na oprogramowanie dla Centralnego Systemu Przetwarzania działającego w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD).

Centralny System Przetwarzania w CANARD obsługuje automatyczną rejestrację wykroczeń w ruchu drogowym związanych z nieprzestrzeganiem ograniczeń prędkości, czy przejeżdżania na czerwonym świetle. W ramach podpisanej umowy, Asseco będzie odpowiedzialne za wsparcie techniczne dla urządzeń infrastruktury teleinformatycznej CANARD w GITD oraz usługę utrzymania licencji na oprogramowanie. Kontrakt będzie realizowany przez okres 60 miesięcy.

Podpisanie kolejnej umowy z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego jest wyrazem zaufania oraz potwierdzeniem, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na to, aby nie tylko tworzyć systemy, które służą poprawie bezpieczeństwa na polskich drogach, ale też dbać o ich bieżące i prawidłowe funkcjonowanie – powiedział Piotr Sitek, Zastępca Dyrektora Pionu Administracji Publicznej, Asseco Poland.

Centralny System Przetwarzania, którego wykonawcą jest Asseco został oddany do eksploatacji
w czerwcu 2014 r. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

***

Asseco Poland jest największą polską firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz 6. producentem oprogramowania w Europie. Stoi na czele międzynarodowej Grupy Asseco, która działa w 54 krajach i zatrudnia ponad 24 tys. osób. Asseco jest największym producentem oprogramowania dla sektora publicznego w Polsce. Firma zbudowała i wdrożyła kompleksowe systemy m.in. dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Najwyższej Izby Kontroli, Głównego Urzędu Statystycznego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Nieruchomości Rolnych czy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ponadto Asseco od lat jest zaufanym partnerem dla branży energetycznej, telekomunikacyjnej, służby ochrony zdrowia, służb mundurowych oraz samorządów lokalnych.

Zobacz także