Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco wzmacnia kompetencje w sektorze administracji publicznej

Z dniem 1 lipca 2020 r., należąca do Grupy Asseco spółka SKG została włączona do struktur Asseco Poland. Połączenie doświadczenia i potencjału obu spółek przełoży się na wzmocnienie kompetencji w zakresie rozwiązań IT dla sektora finansów publicznych oraz obsługi procesów celnych, transportowych i spedycyjnych.

SKG dołączyła do Grupy Asseco w 2012 r. Ma ponad 30-letnie doświadczenie w tworzeniu dedykowanych systemów informatycznych, obsługujących procesy celne, handel detaliczny, transport oraz spedycję. Spółka ma w swoim dorobku realizację wielu projektów dla Polskiej Służby Celnej, dla której stworzyła i wdrożyła m.in. systemy obsługi deklaracji, kontroli eksportu, statystyki handlu wewnątrzunijnego, czy rozliczeń celno-podatkowych. SKG realizowała i realizuje również projekty dla administracji celnej Słowacji, Bułgarii i Litwy.

Jestem przekonany, że połączone kompetencje SKG i Asseco Poland pozwolą na jeszcze lepszą realizację projektów dla urzędów centralnych i biznesu. Wspólne zespoły będą dawać większą wartość dla naszych klientów. To też ważny krok w budowaniu pozycji Asseco jako europejskiego lidera IT w obszarze ceł i podatków – powiedział Piotr Sitek, Dyrektor Pionu Administracji Rządowej w Asseco Poland.

Wśród dotychczasowych klientów SKG jest kilkanaście polskich urzędów centralnych, regionalne organy administracji rządowej i samorządowej, a także prywatne przedsiębiorstwa m.in. z sektora farmacji, finansów i ubezpieczeń, energii, paliw, handlu detalicznego, transportowego oraz spożywczego.

Połączenie spółek SKG i Asseco Poland nastąpiło przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH
i przeniesienie całego majątku SKG na Asseco. W wyniku połączenia SKG została rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji.

Zobacz także