Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco usprawni e-usługi w GUGiK

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) wybrał ofertę Asseco Poland jako najkorzystniejszą w przetargu na budowę oraz rozwój e-usług w ramach projektów Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP), Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN Faza II) oraz Krajowej Bazy Danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (K-GESUT). Spółka będzie również odpowiedzialna za przeprowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług gwarancyjnych dla nowych i modyfikowanych systemów. Wartość umowy to 34,9 mln zł.

 

Celem współpracy GUGiK z Asseco jest m.in. stworzenie centralnego punktu dostępu do danych przestrzennych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) oraz innych jednostek administracji państwowej. Zamawiającemu zależy również na wdrożeniu intuicyjnych rozwiązań usprawniających prowadzenie analiz z użyciem m.in. danych 3D oraz zwiększenie stopnia ich wykorzystania.

 

Zgodnie z umową, Asseco zbuduje Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP), które tworzyć będzie wspólne środowisko kompetencyjno-analityczne udostępniające obywatelom, przedsiębiorcom oraz jednostkom administracji publicznej zaawansowane usługi z zakresu informacji przestrzennej, pochodzące z rejestrów georeferencyjnych. Są one bardzo istotne m.in. dla prowadzenia działalności gospodarczej, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska czy zarządzania.

 

Dodatkowo, w ramach projektu ZSIN – Faza II, spółka zajmie się rozbudową zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Pozwoli to na usprawnienie prowadzenia rejestrów oraz podniesienie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania informacji. Projekt umożliwi usprawnienie wielu procesów realizowanych zarówno przez administrację publiczną jak i wybrane podmioty wykorzystujące tego typu dane.

 

Asseco rozbuduje również projekt K-GESUT w celu zwiększenie stopnia wykorzystania potencjału danych w zakresie sieci uzbrojenia terenu przez administrację publiczną, przedsiębiorców i obywateli. Dodatkowo zostanie on połączony z systemem CAPAP, co umożliwi m.in. lepsze planowanie inwestycji.

 

Asseco od lat wspiera polską administrację w rozwoju e-usług. Wykorzystanie dostarczonych przez nas rozwiązań informatycznych znacznie usprawni działalność GUGiK. Warto dodać, że jest to kolejny projekt realizowany przez Asseco dla Urzędu. Z sukcesem zbudowaliśmy już krajową bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia, a wspólnie z Esri Polska wdrażaliśmy usługi INSPIRE – powiedział Przemysław Borzestowski, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

 

Umowa przewiduje także modyfikację narzędzi w ramach systemów Geoportal, Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT) oraz Systemu Zarządzania Numerycznym Modelem Terenu (SZNMT). Termin realizacji kontraktu przewidziany jest na koniec sierpnia 2018 roku.