Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco umożliwiło walidację e-podpisu w serwisie SzuKIO

Asseco Data Systems zintegrowało usługę kwalifikowanej walidacji podpisu elektronicznego z serwisem SzuKIO.pl – wyszukiwarką orzeczeń z zakresu zamówień publicznych. Nowa funkcjonalność znacząco ułatwi zamawiającym oraz wykonawcom spełnienie obowiązku weryfikacji i potwierdzenia ważności dokumentów ofertowych podpisanych elektronicznie. 

Serwis SzuKIO to autorska wyszukiwarka pozwalająca dotrzeć do konkretnego fragmentu dowolnego wyroku KIO, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Sądów. Obszerna zawartość bazy wyszukiwarki przydaje się zwłaszcza podczas procesów proceduralnych związanych z zamówieniami publicznymi.

Od roku 2018 wszystkie postępowania, których wartość przekracza próg unijny, odbywają się przy użyciu e-dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Strona zamawiająca jest odpowiedzialna za sprawdzenie jego ważności oraz poprawności. Obecnie w Polsce jedynym usługodawcą kwalifikowanej walidacji podpisu elektronicznego oraz kwalifikowanej pieczęci elektronicznej jest Asseco Data Systems. Dzięki integracji kwalifikowanej usługi Asseco z serwisem SzuKIO, użytkownicy mogą w sposób automatyczny, wiarygodny i skuteczny potwierdzić ważność podpisu elektronicznego.

Zamawiający najczęściej nie mają możliwości sprawdzenia e-podpisów, które budzą ich wątpliwość. Bez odpowiednich narzędzi również wykonawca nie jest w stanie przekonać zamawiającego, KIO czy sąd o poprawności złożonych dokumentów. Wdrożona przez Asseco kwalifikowana usługa walidacji pozwoli rozstrzygnąć pojawiające się na tym tle spory, gdyż zamawiający dysponuje dowodem, który jest uznawany przez Krajową Izbę Odwoławczą i sądy – powiedział Maciej Tomaka, CEO SzuKIO.pl

Poświadczenie można uzyskać online przez całą dobę w wyniku automatycznego procesu. Usługa umożliwia w łatwy i szybki sposób uzyskać potwierdzenie wyniku walidacji podpisu elektronicznego w ramach postępowania przetargowego.

SzuKIO skupia specjalistów z zakresu zamówień publicznych na co dzień mierzących się z dokumentami, które w tym obszarze funkcjonują niemal wyłącznie w formie elektronicznej. Wiele z nich jest podpisanych w sposób poprawny, ale nie daje pozytywnego wyniku weryfikacji przy użyciu poszczególnych programów. Usługa kwalifikowanej walidacji e-podpisu będzie nieocenionym narzędziem do szybkiego rozstrzygania poprawności dokumentów cyfrowych. – powiedział Artur Miękina, dyrektor sprzedaży projektowej w Asseco Data Systems.

Z kwalifikowanej usługi walidacji e-podpisu może skorzystać każdy abonamentowy użytkownik SzuKIO bez konieczności zamawiania dodatkowej usługi.

Zobacz także