Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco publikuje bardzo dobre wyniki finansowe po I kwartale 2020 r.

W I kwartale 2020 r. przychody Grupy przekroczyły poziom 2,9 mld zł. Zysk operacyjny wyniósł 250 mln zł, czyli o 11% więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku. Zysk netto wzrósł o 3% i osiągnął poziom 82 mln zł. Grupa intensywnie rozwijała się na rynkach zagranicznych, gdzie wypracowała 90% swojej sprzedaży. Fundamentem działalności Asseco pozostaje sprzedaż własnych produktów i usług informatycznych, która w minionym kwartale wyniosła blisko 2,4 mld zł, co stanowi 81% przychodów Grupy.

Dla oceny sytuacji finansowej i biznesowej Asseco ważną informację stanowią podstawowe dane publikowane w ujęciu non-IFRS. Są one uzupełnieniem dla danych raportowanych zgodnie ze standardem IFRS*. W I kwartale br. zysk operacyjny non-IFRS wyniósł 316 mln zł i był wyższy o 13%, a zysk netto non-IFRS po wzroście o 6% ukształtował się na poziomie 95 mln zł.

Pierwsze trzy miesiące 2020 r. były dla Grupy udane, mimo że druga połowa marca przebiegła już w trudnych warunkach związanych z pandemią koronawirusa. To, że odnotowaliśmy wzrost przychodów we wszystkich segmentach naszej działalności wynika m.in. z dobrej dywersyfikacji naszego biznesu, którą od lat konsekwentnie budujemy na poziomie geograficznym, sektorowym i produktowym. Błyskawiczna reakcja na sytuację związaną z COVID-19, pozwoliła nam na zapewnienie ciągłości działania, realizację umów utrzymaniowych i zakontraktowanych nowych projektów. Trudno dziś przewidzieć ostateczny wpływ koronawirusa na nasz biznes w kolejnych kwartałach. Z jednej strony widzimy spowolnienie gospodarcze w niektórych krajach i sektorach, ale z drugiej – wzrost znaczenia cyfryzacji we wszystkich obszarach, w których działa Grupa. Przykładem są tu narzędzia informatyczne umożliwiające zdalne funkcjonowanie i obsługę klientów, a także rozwiązania chmurowe oraz związane z cyberbezpieczeństwem. Patrząc jednak na nasz backlog na 2020 r., który na poziomie przychodów wynosi 8,6 mld zł i jest o 20% wyższy w porównaniu do portfela zamówień prezentowanego w maju 2019 r., mam nadzieję że przejdziemy przez ten bezprecedensowy czas obronną ręką – powiedział Rafał Kozłowski, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

Przychody Grupy Asseco są zdywersyfikowane sektorowo i w I kwartale 2020 r. rozłożyły się na przedsiębiorstwa – 40%, bankowość i finanse – 36% oraz instytucje publiczne – 24%. Asseco jest także zdywersyfikowane geograficznie i prezentuje wyniki w rozbiciu na trzy segmenty. Segment Formula Systems wygenerował 64% skonsolidowanych przychodów, Asseco International – 26% oraz Asseco Poland – 10%.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Asseco Poland, które odbyło się 27 maja 2020 r., uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości 250 mln zł, tj. 3,01 zł na akcję. Oznacza to stopę dywidendy na poziomie 4,3% (licząc na 28 maja 2020 r.).

Od lat dzielimy się swoimi zyskami z akcjonariuszami. Od 2007 r. wypłaciliśmy 2,2 mld zł dywidend, a uwzględniając wypłatę z zysku za 2019 r., która zrealizowana będzie 17 czerwca 2020 r., będzie to już ponad 2,4 mld zł – skomentował Rafał Kozłowski.

*Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty finansowe związane z transakcjami nabycia (M&A) i sprzedaży spółek (oraz związane z nimi efekty podatkowe).

Zobacz także